Harmonogram odbioru odpadów w komórce i tablecie, fot: marki.pl

W Nowy Rok Miasto Marki wchodzi z nowym harmonogramem wywozu odpadów. Można go znaleźć na stronie internetowej czyste.marki.pl.

Harmonogram można też znaleźć w komórce lub tablecie. Pomaga w tym bezpłatna aplikacja „Kiedy wywóz”, która w poniedziałek została zaktualizowana.

Reklama

Jest ona dedykowana właścicielom nieruchomości jednorodzinnych. W telefonie i tablecie jej użytkownik znajdzie informacje o terminie wywozu poszczególnych rodzajów odpadów: zmieszanych, segregowanych (metal i plastik, szkło, papier) i bioodpadach (zielone). Aplikacja jest dostępna zarówno na system IOS jak i Android.

Komentarze