Harmonogram zebrań wiejskich – wyborczych sołtysów i rad sołeckich w gminie Poświętne

źródło: wikipedia.org

Prezentujemy państwu harmonogram zebrań wiejskich – wyborczych sołtysów i rad sołeckich w gminie Poświętne:

 • Laskowizna – 07.01.2019r. godz. 17:00 – u sołtysa
 • Dąbrowica – 10.01.2019r. godz. 18:00 – budynek zlewni mleka
 • Małków – 11.01.2019r. godz. 18:00 – u sołtysa
 • Kolno – 14.01.2019r. godz. 17:00 – świetlica
 • Rojków – 16.01.2019r. godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa w Turzu
 • Nadbiel – 17.01.2019r. godz. 17:00 – u sołtysa
 • Wola Ręczajska – 18.01.2019r. godz. 18:00 – remiza OSP
 • Międzyleś – 21.01.2019r. godz.18:00 – Szkoła Podstawowa w Międzylesiu
 • Kielczykowizna – 23.01.2019r. godz. 17:00 – u sołtysa
 • Trzcinka – 24.01.2019r. godz. 17:00 – u sołtysa
 • Choiny – 25.01.2019r. godz. 18:30 – Punkt Przedszkolny

 

 • Stróżki – 28.01.2019r. godz. 17:00 – u sołtysa
 • Poświętne – 29.01.2019r. godz.18:00 – Sala konferencyjna Urzędu Gminy
 • Ostrowik – 30.01.2019r. godz. 18:00 – remiza OSP Zabraniec
 • Józefin – 31.01.2019r. godz. 18:00 – u sołtysa
 • Nowy Cygów – 01.02.2019r. godz. 17:00 – u sołtysa
 • Zabraniec – 04.02.2019r. godz.18:00 – remiza OSP
 • Helenów – 06.02.2019r. godz. 16:00 – u sołtysa
 • Wola Cygowska – 07.02.2019r. godz. 18:00 – budynek świetlicy wiejskiej
 • Krubki Górki – 08.02.2019r. godz. 17:00 – sala konferencyjna firmy ARMPOL
 • Cygów – 11.02.2019r. – godz.18:00 – Szkoła Podstawowa w Poświętnem
 • Jadwiniew – 13.02.2019r. – godz. 18:00 – u sołtysa
 • Ręczaje Polskie – 14.02.2019r. godz. 17:00 – remiza OSP
 • Międzypole – 15.02.2019r. godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa w Międzylesiu
 • Turze – 18.02.2019r. godz. 18:00 – Szkoła Podstawowa w Turzu
 • Wólka Dąbrowicka – 20.02.2019r. godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa
 • Nowe Ręczaje – 21.02.2019r. godz. 17:00 – remiza OSP
 • Czubajowizna – data nie ustalona – budynek po byłej szkole