I Mareckie Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

I Mareckie Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

19 października w MCER spotkają się najlepsi eksperci i praktycy z różnych dziedzin BRD.

I Mareckie Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to prestiżowa konferencja o zasięgu wojewódzkim, podczas której w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym spotkają się najlepsi eksperci i praktycy z różnych dziedzin bezpieczeństwa ruchu drogowego: edukacji, infrastruktury, nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz ratownictwa drogowego. To wydarzenie jest unikalną okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie realizacji projektów BRD oraz wprowadzenia dobrych praktyk w lokalnych społecznościach.

Tegoroczna edycja Mareckiego Forum BRD odbędzie się w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym w Markach przy ul. Wspólnej 40-42 w dniu 19 października 2022 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

Na konferencję zapraszają:
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,
Burmistrz Miasta Marki Jacek Orych
Prezes Mareckich Inwestycji Miejskich Piotr Grubek.

Uczestnikami forum będą przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego (urząd wojewódzki, powiaty, gminy), dyrektorzy lub przedstawiciele placówek edukacyjnych (przedszkola, szkoły podstawowe i średnie), służby realizujące zadania w ramach nadzoru i ratownictwa drogowego, podmioty publiczne produkujące i dystrybuujące „narzędzia” do wychowania komunikacyjnego oraz partnerzy prywatni realizujący działania w tej dziedzinie.

Wszystko po to, by wypracować jak najlepsze rozwiązania, które doprowadzą do poprawy bezpieczeństwa i wprowadzenie dobrych praktyk w swoich lokalnych społecznościach.

Uczestnicy wydarzenia w formule stacjonarnej wezmą udział w licznych prelekcjach i panelach dyskusyjnych.

Wśród prelegentów można wymienić m.in. Konrada Romika, Dyrektora Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Tomasza Matuszewskiego, zastępcę dyrektora WORD Warszawa, Jacka Zalewskiego – Prezesa Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojciecha Pasiecznego – Wiceprezesa Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Pawła Paczka, specjalistę ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, przedstawicieli policji oraz instytucji pozarządowych.

Spotkanie będzie również transmitowane na żywo na stronie internetowej Forum. Udział w konferencji online jest bezpłatny i będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych tematyką wydarzenia po uprzedniej rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy na stronę Forum BRD: link

PRELEGENCI

Konrad Romik – Dyrektor Sekretariatu – Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Tomasz Matuszewski – Zastępca Dyrektora – WORD Warszawa

Mariusz Wasiak – Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Wioletta Zychnowska – Ekspert ds. Prewencji Kryminalnej – Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Wojciech Pasieczny – Wiceprezes Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie ds. ruchu drogowego, techniki samochodowej i rekonstrukcji wypadków drogowych

Jacek Zalewski – Prezes – Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Tomasz Dąbrowski – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich / Renata Standziak Myrcha – Kierownik – Wydział Inżynierii Ruchu w Departamencie Infrastruktury

Robert Sobkowiak – I Dyrektor Działu Pozyskiwania Funduszy Europejskich i Krajowych – Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki

Wojciech Kiełbasa – Dyrektor – Gostynińskie Centrum Edukacyjne / Grażyna Stanisławska – Dyrektor – Przedszkole nr 4 w Gostyninie

Paweł Paczek – Specjalista ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Mareckie Inwestycje Miejskie

Sławomir Bakalarski – p.o. Kierownika Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – WORD Warszawa.