I Międzynarodowy Festiwal Kultury Muzycznej

I Międzynarodowy Festiwal Kultury Muzycznej

Mazowiecki Wędrowny Teatr Muzyczny i jego twórcy Magdalena Tunkiewicz-Zakrzewska oraz Wojtek Bardowski zapraszają na I Międzynarodowy Festiwal Kultury Muzycznej Sacrum – Profanum, który odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2022 r. w Duczkach, Grodzisku Mazowieckim oraz Pruszkowie.

– Tym wydarzeniem artystycznym chcemy przybliżyć słuchaczom przestrzeń kultury muzycznej, tej ludzkiej – zwykłej i niezwykłej – natchnionej – zachęcają organizatorzy.

Obszar ten obejmuje całokształt twórczości człowieka. Bo któż, jak nie człowiek określany mianem „profanum” potrafi stworzyć dzieła nadprzyrodzone „sacrum”. Któż, jak nie człowiek, potrafi śpiewać i wzruszyć, dać szczęście lub nadzieję… Czyż to nie owo „sacrum”?

W programach koncertowych naszego festiwalu chcemy promować i przybliżać utwory uznanych kompozytorów z kręgu muzyki klasycznej. Prezentować nowe brzmienia, nowe instrumentarium, czy indywidualne interpretacje znanych utworów.

Do pierwszej edycji festiwalu zaprosiliśmy artystów z Ukrainy, Korei i Polski. Co ciekawe i charakterystyczne dla naszego festiwalu, zaprezentują oni utwory m. in. „Ave Maria” F. Schuberta, „Panis Angelicus” C. Francka, w ich własnych językach oraz tradycyjnych lub stylizowanych strojach narodowych – polskim, ukraińskim i koreańskim.

Zatem więc pytamy, czy to „sacrum” wymierza granice „profanum”, czy odwrotnie?
Wielokrotnie w literaturze tematu powtarza się, że w muzyce nigdy nie było żadnych granic… a jeśli nawet czasem je stawiano, to tylko i wyłącznie po to, by je potem łamać.

Kolejnym, ważnym aspektem jest fakt, iż koncerty każdego dnia festiwalowego odbywają się w innych miejscowościach. Przy okazji tego muzycznego wydarzenia chcemy prezentować uczestnikom koncertów walory mazowieckiej architektury sakralnej.