I sesja nowo wybranej Rady Miasta Marki

W programie m.in. ślubowanie burmistrza i radnych oraz wybór przewodniczącego rady.

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady.
  6. Ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Rady.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie obrad.

W załącznikach pełna treść postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie i zaproszenie.