II edycja Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego!!

II edycja Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego!!

W 2022 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze organizuje II edycję Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego! Ideą rankingu jest wyłonienie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

Partnerem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze jest Urząd Statystyczny w Warszawie. – Fundacja prowadziła podobne rankingi w wielu miejscach w całej Polsce. Na fali tych dobrych doświadczeń rozszerzyliśmy, we współpracy z GUS, nasze rankingi na całą Polskę — mówił Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL podczas I Gali Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego w grudniu 2021 r.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. Uroczysta Gala Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego odbędzie się 24 listopada 2022 roku w Kinie Atlantic w Warszawie. Tego dnia poznamy wyniki Rankingu! Szczegóły: LINK