III edycja ogólnopolskiego konkursu na rymowankę o bezpieczeństwie

III edycja ogólnopolskiego konkursu na rymowankę o bezpieczeństwie

W 2022 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie przeprowadza po raz pierwszy etap wojewódzki III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pt. ,,Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008-2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych, poprawa bezpieczeństwa pracy na obszarach wiejskich, zmniejszenie wypadków przy pracy chorób zawodowych rolników, promocja prawidłowych nawyków i zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzacja „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Zadaniem konkursowym dziecka jest ułożenie rymowanki złożonej z minimum czterech wersów z wykorzystaniem przynajmniej czterech słów: upadek, przyczyna, prewencja, zdrowie, buty, ślisko, bezpieczeństwo, wchodzić, użytych w dowolnej liczbie i formie.

Praca konkursowa dziecka powinna być podpisana i złożona do Oddziału KRUS w Warszawie w terminie do 15.03.2022 r.

III edycja ogólnopolskiego konkursu na rymowankę o bezpieczeństwie