Inauguracja Roku Norwidowskiego

Inauguracja Roku Norwidowskiego, fot: powiat-wolominski.pl

W piątek 29 stycznia w Pałacu w Chrzęsnem odbyła się inauguracja obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida z udziałem przedstawicieli samorządów będących sygnatariuszami listu intencyjnego w sprawie organizacji obchodów Roku Norwidowskiego.

Pod koniec 2020 roku z inicjatywy Powiatu Wołomińskiego, 8 samorządów: Powiat Wołomiński, Powiat Wyszkowski, Powiat Węgrowski, Gmina Wyszków, Gmina Łochów, Gmina Strachówka, Gmina Zabrodzie, Gmina Dąbrówka oraz Fundacja Museion Norwid, podpisali list intencyjny, na mocy którego wspólnie zorganizowanych zostanie szereg uroczystości kulturalnych, naukowych, sportowych i społecznych towarzyszących obchodom 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida. W trakcie inauguracji głos zabrali przedstawiciele wszystkich sygnatariuszy listu oraz odbył się wyjątkowy spektakl muzyczno-poetycki w wykonaniu Marii Gabryś-Heyke (fortepian) oraz Wojciecha Stolorza (recytacja). Gośćmi uroczystości myli m.in. Senator RP Maria Koc oraz Poseł na Sejm RP Dariusz Olszewski.

– Powiat Wołomiński nie bez powodu nazywany jest „Ziemią Norwida i Cudu nad Wisłą”.
Tak jak pielęgnujemy pamięć o bohaterach Bitwy Warszawskiej, tak samo jesteśmy zobowiązani do uczczenia pamięci o Cyprianie Norwidzie, którego historia życia i twórczości nierozerwalnie związana jest z Powiatem Wołomińskim oraz samorządami, przedstawicieli których mamy zaszczyt gościć dzisiaj w Pałacu w Chrzęsnem – powiedział Starosta Wołomiński Adam Lubiak.

Cyprian Norwid, uznawany za ostatniego z czterech najwybitniejszych polskich poetów doby romantyzmu, patron 2021 roku, osoba wyjątkowa, człowiek o wielkim poczuciu służby Ojczyźnie i wierności Bogu. Jego tęsknota za ziemią rodzinną, także znajdowała wyraz w jego twórczości, ukazując nam wartość przebywania w wolnym i niepodległym kraju. Jakże aktualne są dziś słowa Norwida, które głosił już w XIX wieku: Głosem narodu jest harmonia ojczysta, mieczem – jedność i zgoda, celem – prawda. Wskazuje nam, że Ojczyzna – to wielki zbiorowy obowiązek.

W dniu 31 stycznia 2021 roku o godz. 13.00 w Konkatedrze Matki Boskiej Zwycięskiej
na warszawskim Kamionku (ul. Grochowska 365) odbyła się natomiast samorządowo-diecezjalna inauguracja Roku Cypriana Norwida. Mszę Świętą celebrował będzie J.E. ks. Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej Romuald Kamiński. Bezpośrednio po Mszy Świętej, o godz. 14:30 odbył się koncert poetycko-muzyczny, w trakcie którego wystąpi Chór Konkatedralny oraz zaprezentowane zostaną utwory Cypriana Norwida.