Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Gminie Klembów

8 marca rozpoczął się tak zwany etap kontynuacji – rodzice tegorocznych przedszkolaków zostaną poproszeni o złożenie druku deklaracji, czy życzą sobie, aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w obecnej placówce w roku szkolnym 2019/2020.

Oczywiście dla każdego dziecka w wieku przedszkolnym, którego rodzice wyrażą taką wolę, zostało zagwarantowane miejsce w ich dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole. Deklaracja powinna być złożona w formie tradycyjnej, na druku pobranym z przedszkola lub szkoły, do którego uczęszcza dziecko i tam też złożona. Rodzice mają czas na złożenie deklaracji najpóźniej do piątku 15 marca 2019 r. do godziny 12.00.

Dzieci ubiegające się o przyjęcie do danego oddziału przedszkolnego po raz pierwszy

Podobnie jak w latach ubiegłych rodzice, których dzieci rozpoczynają edukację przedszkolną, będą mogli dokonać rejestracji do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole za pośrednictwem Internetu. Już od 8 marca 2019 r. rodzice mogą poprzez stronę internetową zapoznać się ze szczegółową ofertą wszystkich przedszkoli i szkół prowadzących oddziały przedszkolne.

Od 18 marca 2019 r. od godziny 12.00 rodzice dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną, lub chcących zmienić placówkę będą mogli zrobić to za pośrednictwem systemu elektronicznej rekrutacji. Link do strony rekrutacyjnej LINK

Zadaniem rodziców jest: zalogowanie się do systemu, wpisanie w elektronicznym wniosku danych dziecka i rodzica i wskazanie, jakie przedszkola biorą pod uwagę – tworząc tak zwaną listę preferencji. Na tej liście będzie można wskazać maksymalnie trzy przedszkola lub szkoły prowadzące oddziały przedszkolne, oczywiście po uszeregowaniu ich od tego najbardziej wymarzonego. Po wprowadzeniu danych do komputera rodzice będą proszeni o wydrukowanie papierowej wersji wniosku i dostarczenie go do tzw. przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru – czyli tej placówki, która została umieszczona na pierwszym miejscu listy preferencji. Nawet jeśli rodzice wskażą trzy placówki na jednym wniosku – wystarczy jego wydruk zanieść tylko do jednej placówki. Pracownicy przedszkoli i szkół czekają na takie zgłoszenia do 9 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00 (rejestracja w systemie tylko do godz. 12:00).

Rodzice, którzy nie mogą albo nie chcą korzystać z komputera, będą mogli oczywiście pobrać z przedszkoli lub szkół tradycyjną, papierową kartę zgłoszenia do wypełnienia ręcznego.

26 kwietnia 2019 r. po godzinie 15.00 rodzice będą mogli się dowiedzieć, do jakiego przedszkola zostało zakwalifikowane ich dziecko. Tego dnia zarówno w przedszkolach, ale również za pośrednictwem systemu internetowego www.klembow.pl zostanie opublikowana informacja na temat dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych placówek.

Ostatnim zadaniem rodziców przyszłych przedszkolaków pozostanie złożenie – najpóźniej do dnia 8 maja 2019 r. do godziny 15.00 – tzw. deklaracji potwierdzenia woli. Na druku pobranym z systemu albo na druku z przedszkola lub szkoły rodzice będą proszeni o ostateczne potwierdzenie chęci korzystania z usług danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole.

10 maja 2019 r. o godzinie 15.00 nastąpi opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Została przewidziana również tzw. rekrutacja uzupełniająca. Będzie ona prowadzona na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych.

Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany 31 maja 2019 r.

Rodzice, których dzieci nie zostały wcześniej zakwalifikowane, będą mogli w terminie od 3 czerwca 2019 r. do 12 czerwca 2019 r. zarejestrować się w systemie elektronicznym oraz złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do wybranej placówki.

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym nastąpi 5 lipca 2019 r. o godzinie 15.00

Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udzielają:

przedszkola i szkoły podstawowe prowadzące oddziały przedszkolne
Centrum Usług Wspólnych w Klembowie: tel. 29 753 88 28-30 (28,29,31,49), e-mail: oswiata@klembow.pl