Informacje dla interesantów Wydziału Komunikacji

Starostwo Powiatowe w Wołominie

Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii zostały wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących kierujących pojazdami oraz właścicieli pojazdów.

Dokumenty związane z kierowaniem pojazdami np. prawo jazdy, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym czy legitymacja instruktora nauki jazdy, które tracą ważność w czasie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zachowają ważność na terenie kraju do 60 dni od odwołania tego stanu. Orzeczenia lekarskie i orzeczenia psychologiczne dla kierujący pojazdami, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r. zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Pozwolenie czasowe oraz tablice rejestracyjne uzyskane po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu np. nowego, używanego czy sprowadzonego z zagranicy, których ważność upływa w trakcie trwania czasu epidemii lub zagrożenia epidemicznego (ogłoszonego w dniu 13 marca 2020 r.) zachowują ważność na terenie kraju do 14 dni od odwołania tego stanu. Oznacza to, że po tzw. „stały” dowód rejestracyjny właściciele pojazdów mogą zgłaszać się w późniejszym niż dotychczas terminie. Przypominamy, że wszystkie aktualne dane o pojeździe, jego właścicielach czy polisie ubezpieczeniowej gromadzone są w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, do których dostęp ma wiele służb, np. policja podczas kontroli drogowej.

Dodatkowo, badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne.

Do 180 dni wydłużony został dotychczasowy 30-dniowy termin na zgłoszenie nabycia lub zbycia używanego pojazdu krajowego oraz termin na rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej. Z powyższego terminu mogą skorzystać właściciele, którzy nabyli pojazdy po 1 marca 2020 r. Ułatwienia te będą obowiązywać do 31 grudnia 2020r. Wyjątkiem są pojazdy nowe, które nigdy wcześniej nie były rejestrowane – w tym przypadku nadal obowiązuje termin 30 dni od daty zakupu.

W przypadku pytań możliwy jest kontakt z Wydziałem Komunikacji:
– Wydział Komunikacji w Wołominie rejestracja pojazdów: tel. 22 776-32-90, 22 776-25-97, 22 787-68-73, 22 prawa jazdy: 776-19-40, 22 787-05-20, e-mail wk@powiat-wolominski.pl),
– Wydział Komunikacji w Radzyminie rejestracja pojazdów tel. 22 760-68-41 do 44, prawa jazdy 22 760-68-45 do 46, e-mail wkradzymin@powiat-wolominski.pl),
– Wydział Komunikacji w Tłuszczu tel. 29 757-31-30, e-mail wk.tluszcz@powiat-wolominski.pl)