Inwestycje drogowe ze wsparciem unijnym

Inwestycje drogowe ze wsparciem unijnym, fot. mazovia.pl

Ponad 14 mln zł w ramach PROW 2014-2020 trafiło do sześciu gmin z powiatów wołomińskiego, otwockiego i nowodworskiego na przebudowy i budowy dróg gminnych. Wsparcie otrzymały gminy: Wołomin, Strachówka, Klembów, Celestynów, Leoncin i Nasielsk. Umowy z beneficjentami podpisali marszałek Adam Struzik i członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik to już jedne z ostatnich umów, które podpisujemy w ramach PROW 2014-2020. – W sumie dofinansowaliśmy 62 projekty dotyczące budowy i przebudowy dróg gminnych na kwotę ponad 118 mln zł. To ogromne wsparcie dla samorządów lokalnych. Drogi, które powstają są kluczowe dla usprawnienia komunikacji na obszarach wiejskich.

Z kolei Janina Ewa Orzełowska członkini zarządu województwa mazowieckiego zaznacza, że dofinansowane projekty są nie tylko ważne, ale przede wszystkim oczekiwane przez mieszkańców. – Zapotrzebowanie na inwestycje drogowe zawsze jest ogromne, bo i oczekiwania społeczne w tym zakresie są duże. Każdy z nas chce mieć dobry dojazd do szkoły czy placówki medycznej. I w tym właśnie pomagają środki unijne. Tym razem podpisujemy umowy na dofinansowanie 6 projektów gmin z powiatów wołomińskiego, nowodworskiego i otwockiego na ponad 14 mln zł. A warto nadmienić, że zapotrzebowanie na wsparcie było aż dwukrotnie większe.

Gmina Strachówka otrzymała ponad 564 tys. zł wsparcia na przebudowę drogi gminnej nr 430802W w miejscowości Piaski. Celem inwestycji jest zwiększenie ilości dróg utwardzonych na terenie gminy.

Gmina Wołomin otrzymała 5 mln zł na rozbudowę drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obręb 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obręb 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka. Celem inwestycji jest poprawa dojazdu oraz dostępu dla mieszkańców z obszarów wiejskich w miejscowościach Duczki, Nowe Lipiny, Nowe Grabie i Mostówka, w tym przede wszystkim do Zespołu Szkół w Duczkach, stacji PKP Zagościniec i do centrum Gminy. Projektowana droga gminna zostanie włączona w ciąg komunikacyjny łączący się z drogą wojewódzką nr 634 w Duczkach oraz droga powiatową nr 4314W w Mostówce.

Gmina Klembów otrzymała ponad 2,7 mln zł na budowę drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej. Celem projektu jest usprawnienie połączenia pomiędzy dwoma osadami – Lipka i Ostrówek oraz poprawa warunków dojazdu do miejsc użyteczności publicznej m. in. sklepu spożywczego, kwiaciarni i miejsca pamięci na terenie byłego obozu NKWD w Ostrówku.

Gmina Celestynów otrzymała ponad 2 mln zł na budowę drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina. Celem inwestycji jest zapewnienie połączenia drogowego od przejazdu kolejowego w Starej Wsi przez miejscowość Glina do miejscowości Dyzin, co wpłynie na skrócenie dojazdu do budynków użyteczności publicznej oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Gmina Leoncin otrzymała ponad 1,3 mln zł na przebudowę ul. Zacisze i Podleśnej w miejscowości Leoncin wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Gmina Nasielsk otrzymała ponad 2,5 mln zł na budowę drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz ze skrzyżowaniem na działce nr 176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chrcynno. Celem operacji jest ułatwienie dostępu mieszkańcom do usług publicznych.