IV Powiatowy Konkurs Ekologiczny

IV Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Konkurs jest adresowany do szkół podstawowych (klasy 4 – 8) funkcjonujących na terenie powiatu wołomińskiego.

W konkursie mogą brać udział drużyny składające się z 4 uczniów uczęszczających do placówki oświatowej, z której została zgłoszona drużyna. Każda drużyna musi mieć opiekuna.

Zadanie konkursowe będzie polegało na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na pytania testowe (otwarte i zamknięte). Uczniowie odpowiadają na pytania testu konkursowego w drużynach czteroosobowych. Konkurs będzie rozgrywany w dwóch kategoriach
wiekowych:

I kategoria
uczniowie klas IV i V;

II kategoria
uczniowie klas VI, VII i VIII

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie szkoły, poprzez wypełnienie formularzy zgłoszeniowych, które należy złożyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Wołominie, w terminie do 22 lutego 2019 r.

Wypełnione i podpisane formularze należy składać w formie papierowej na adres Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

źródło: powiat-wolominski.pl