Trwają pracę nad projektem nowej oczyszczalni ścieków w Tłuszczu

Oczyszczalnia ścieków, fot: sylv1rob1/fotolia.com

29 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbyło się spotkanie dotyczące przedstawienia kilku koncepcji budowy nowej oczyszczalni ścieków w gminie.

Prof. Zbigniew Heidrich wraz ze swoim współpracownikiem Andrzejem Rutkowskim przedstawili opracowanie pn. „Wariantowa koncepcja rozwiązania oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Tłuszcz, przy uwzględnieniu dynamiki rozwoju systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta i Gminy”.

Omówione zostały układy technologiczne wraz z szacowanymi kosztami budowy. Nowa oczyszczalnia będzie budowana w technologii bardzo nowoczesnej, bazującej na metodzie osadu czynnego, który gwarantuje, że ścieki oczyszczane spełnią wszystkie warunki wynikające z obecnie obowiązujących przepisów prawnych, niezależnie od zmienności tego co dopływa i w jakiej ilości.

Planuje się, że osady będą na tyle dobrze przygotowane, że będą mogły zostać wykorzystane na cele rolnicze, ewentualnie do rekultywacji terenów zdegradowanych. Oczyszczalnia będzie charakteryzowała się również możliwie niskimi kosztami eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem zużycia i kosztów energii elektrycznej, której koszty zostaną obniżone poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Planowane jest zastosowanie pakietów fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej.

Oczyszczalnia będzie budowana etapowo, w miarę rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy. Część ścieków będzie dowożona na teren oczyszczalni, gdzie zostanie przygotowany specjalny, hermetycznie zamknięty węzeł dostosowany do ich przyjęcia oraz wprowadzenia do oczyszczalni. W istocie te ścieki będą tak samo oczyszczone, jak te które pochodzą z sieci kanalizacyjnej.

Trwają pracę nad projektem nowej oczyszczalni ścieków w Tłuszczu, fot: tluszcz.pl

W spotkaniu wziął udział Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, Radni Rady Miejskiej w Tłuszczu, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu Rafał Wiatrak, Przewodniczący Osiedla Centrum w Tłuszczu Andrzej Kruk, Sekretarz Gminy Tłuszcz Tomasz Jusiński oraz Urszula Kalinowska – Specjalista ds. koordynacji projektów inwestycyjnych.

źródło: tluszcz.pl