Jedna oferta na remont węzła „Wołomin”

Węzeł Wołomin, fot: WWL24

Dzisiaj upłynął termin składania ofert na realizację prac remontowych na węźle „Wołomin”.

Do przetargu zgłosiła się jedna firma oferując kwotę realizacji zadania w wysokości 1,6 mln zł. Powiat zabezpieczył na ten cel w budżecie na 2022 rok kwotę w wysokości 500 tys. zł.
 
– Mając na uwadze rozmowy prowadzone od ponad roku z władzami Województwa Mazowieckiego, wystąpiłem do Pana Marszałka z wnioskiem o dofinansowanie prac budowlanych w kwocie 1,1 mln zł – poinformował Adam Lubiak, starosta wołomiński.
 
Węzeł „Wołomin” to długo oczekiwana inwestycja, niezbędna dla poprawy jakości życia mieszkańców powiatu wołomińskiego i poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych. Remont węzła jest niezbędny do pełnego oddania do użytkowania łącznika do trasy S8, wybudowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.