Kolejni podejrzani zatrzymani w śledztwie dotyczącym SKOK Wołomin

Zatrzymanie przez Policję, fot: fotolia.com

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące wyłudzeń kredytów ze Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie o szacunkowej wartości nawet 3 miliardów złotych.

Prokuratorskie zarzuty usłyszało czterech podejrzanych

W toku tego postępowania 6 sierpnia 2018 roku funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Powiatowej Policji w Białej Podlaskiej, na polecenie prokuratora, zatrzymali 4 kolejne osoby.

Tego samego dnia prokurator ogłosił Waldemarowi J., Jarosławowi J., Zbigniewowi F. oraz Dariuszowi M. zarzuty. Dotyczą one przedkładania przez nich nierzetelnych dokumentów oraz oświadczeń dotyczących ich sytuacji majątkowej, czym ułatwili oni innym osobom wyłudzenie kredytów ze SKOK Wołomin w łącznej kwocie 3 milionów 750 tysięcy złotych.

Wszystkie te osoby łączy fakt posługiwania się dokumentami dotyczącymi rzekomego zatrudnienia w tej samej firmie, wszyscy pochodzą z jednej miejscowości: Białej Podlaskiej lub okolic, kredyty udzielone przez SKOK Wołomin były zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach gruntowych należących do jednej i tej samej osoby, której następnie przelano środki pieniężne pochodzące ze wszystkich kredytów.

Mężczyźni, przesłuchani w charakterze podejrzanych, przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, a także złożyli wyjaśnienia.

Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji.

Zarzuty usłyszało 112 osób, a kolejnych 176 odpowiada przed Sądem

Aktualnie w toku prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową Warszawa – Praga w Warszawie śledztw dotyczących SKOK Wołomin status podejrzanych posiada 112 osób. Przedstawiono im łączenie około 170 zarzutów popełniania przestępstw:

  • przedkładania nierzetelnych, bądź podrobionych dokumentów, w celu uzyskania kredytów,
  • oszustw na szkodę SKOK Wołomin, polegających na wyłudzeniu kredytów,
  • udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw takich jak oszustwa kredytowe i sprzeniewierzenie w znacznych kwotach na szkodę SKOK Wołomin,
  • tzw. pranie brudnych pieniędzy w wielomilionowych kwotach.

Ponadto z akt śledztwa wyłączono materiały dotyczące 193 podejrzanych i skierowano do Sądu akty oskarżenia oraz wnioski o wydanie wyroków skazujących wobec 176 osób.

Akta śledztwa liczą około 500 tomów oraz około 1500 tomów załączników zawierających teczki kredytobiorców. W dalszym ciągu analizowana jest dokumentacja finansowa dotycząca kilkuset kredytobiorców, dotychczas nie objętych zarzutami. Kontynuacja śledztwa będzie w najbliższym czasie skutkowała wydaniem kolejnych postanowień o przedstawieniu zarzutów.

Czynności procesowe są realizowane w tej sprawie przez specjalny zespół prokuratorów z Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie powołany decyzją Prokuratora Krajowego.

źródło: pk.gov.pl