Koncepcja skateparku w Zielonce

Koncepcja skateparku w Zielonce

Prace zmierzające do powstania skateparku w Zielonce trwają. Urząd Miasta Zielonka przedstawił koncepcję, która została opracowana z uwzględnieniem pomysłów, sugestii i oczekiwań mieszkańców. Wiele cennych i merytorycznych uwag i rozwiązań młodzież przedstawiła podczas marcowego spotkania z Burmistrzem i projektantem w Urzędzie Miasta Zielonka.

Na stronie urzędu została zamieszczona galeria (LINK), w której dostępnych jest kilkanaście rysunków i wizualizacji. Można jeszcze zgłaszać uwagi do proponowanej koncepcji do 30 kwietnia br. drogą elektroniczną na adres e-mail: skatepark@zielonka.pl.

Reklama

Budowa skateparku przewidziana jest na terenie położonym w sąsiedztwie stadionu miejskiego, przy ul. Dziennikarskiej. Budowany będzie w technologii betonowej, monolitycznej (bez elementów prefabrykowanych). Oprócz urządzeń typowo skatowych, koncepcja zawiera również budowę toru rolkowego z nawierzchni asfaltowej. Obiekt zostanie oświetlony i wyposażony w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe.

Zależnie od posiadanych środków finansowych, realizacja tego zadania może odbyć się w dwóch etapach. W pierwszym z nich wykonane zostanie oświetlenie, tor wrotkowy i urządzenia znajdujące się wewnątrz toru. Natomiast w drugim etapie zbudowany zostanie Vertramp.

Co powstanie na terenie skateparku zgodnie z zaprezentowaną koncepcją?
– Bowl
– Quarter pipe
– Platforma z 2x poręcz łamana + 2x grindbox łamany + grind ławka
– Platforma z londongap, grindbox spadowy, poręcz spadowa, schody
– Platforma ze schodami + podjazd z krawężnikiem do grindowania
– Platforma z poręczą prostą oraz 2x grindbox
– Wall ride z „pool coping”
– Piramida
– Quarter pipe o nieregularnych kształtach
– Jumpbox + piramida.
– Funbox „fala” + grindbox 2-poziomowy.
– Roll-in + quarter pipe o nieregularnych kształtach
– Poręcz prosta
– Vertramp

Koncepcja skateparku w Zielonce