Konferencja dotycząca zagrożeń cyberprzestrzeni

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce, Starostwo Powiatu Wołomińskiego i Burmistrz Miasta Zielonka serdecznie zapraszają rodziców i pedagogów na konferencję pt. „Środowisko społeczno – wychowawcze wobec zagrożeń cyberprzestrzeni i świata wirtualnego”. Środa, 10 maja 2017 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa  nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce, ul. Wilsona 34/36.

 

Spotkanie poprowadzi dr Anna Andrzejewska,  pedagog w zakresie edukacji informatycznej i medialnej, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni pedagogicznych. Członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka RP. Ekspert merytoryczny w projekcie „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencja pracownika socjalnego”.  Autorka książek m. in. „Cyberprzestrzeń. Człowiek. Edukacja. Dylematy przestrzeni cyfrowej” (2015). „Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych” (2014), „Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego” (2014), „Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym” (2014), „Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni” (2014), „Patologie moralne w sieci” (2009), „Gry komputerowe i sieciowe. Nasze dziecko w wielkiej sieci” (2009), „Cyberświat – możliwości i ograniczenia” (2009), „(Nie)Bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnień”(2008). „Magia szklanego ekranu – zagrożenia płynące z telewizji” (2007), Zajmuje się  edukacją medialną, patologiami w cyberprzestrzeni oraz uzależnieniami od mediów cyfrowych. Od lat prowadzi badania związane z wpływem najnowszych mediów na życie dzieci i młodzieży. Uczestniczka międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych i sympozjów. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zagrożeń powodowanych przez cyberprzestrzeń. Współautorka projektów badawczych. Współtwórca wielu filmów dydaktycznych i aplikacji multimedialnych z ww. obszarów wiedzy. Zainteresowania naukowe dotyczą: pedagogiki, psychologii, edukacji medialnej, cyberprzestrzeni, patologii społecznych.

Celem spotkania będzie zapoznanie uczestników konferencji z najważniejszymi i najnowszymi zjawiskami patologicznymi występującymi w świecie wirtualnym, a będącymi powszechnym zagrożeniem środowisk oświatowo-wychowawczych, zwłaszcza szkoły i rodziny.

Poruszone zostaną zagadnienia:

1. Od świata natury do cyberprzestrzeni – prezentacja poglądowa, dotycząca zaniku i braku wartości oraz wzorców wychowawczych.
2. Studium indywidualnych przypadków – HIKIKOMORI i bunt zamkniętego pokoju. Przyczyny, przebieg i skutki alienacji społecznej dzieci i młodzieży powodowanej użytkowaniem cyberprzestrzeni.
3. Infoholizm – narkotyk XXI wieku (uzależnienie od cyberprzestrzeni) jako nowe zjawisko społeczno-wychowawcze.
4. Gry komputerowe  – zagrożenie dla osobowości, rozwoju i postaw dzieci oraz młodzieży.
5. Konsekwencje aktywności na portalach internetowych i zasady poprawnych relacji rodzica z dziećmi.
6. Niebezpieczeństwa zagrożeń społeczno-wychowawczych przestrzeni internetowej – przemoc i agresja w sieci.
7. Analiza wybranych zagrożeń moralnych: m. in. pedofilia, seksting, samobójstwa z inspiracji sieci, cyberpornografia,  cyberpedofilia.

 

źródłlo: Urząd Miasta Zielonka