Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej biblioteki

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej biblioteki
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej biblioteki źródło: klembow.pl

W dniu 26 sierpnia br. Rada Gminy Klembów podjęła uchwałę o przekazaniu nieruchomości gruntowej o nr. ew. 617/6 położonej w miejscowości Klembów na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie, z przeznaczeniem na budowę nowej biblioteki. Konkurs na opracowanie koncepcji stanowi pierwszy krok do rozpoczęcia prac nad powstaniem tego obiektu.

Jak będzie wyglądała biblioteka? To rozstrzygnie ogłoszony właśnie konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Jego uczestnicy będą mieli za zadanie przedstawić projekt budynku nowej biblioteki oraz sposób zagospodarowania terenu wokół niej. W regulaminie konkursowym można wyczytać m.in. że ma to być placówka nowoczesna, atrakcyjna, otwarta, dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, przewidująca rozwiązania ekologiczne. Znajdą się w niej nie tylko książki, ale również pomieszczenia do aktywnej pracy z dziećmi, z seniorami, „warsztatownia”, pracownia komputerowa, sala konferencyjna i taras, który będzie służył jako czytelnia letnia.

Nowa biblioteka – jeśli dojdzie do jej realizacji – powstanie na Błoniach Klembowskich, u zbiegu ulic Kwiatowej i Gen. Fr. Żymirskiego. O środki na budowę obiektu Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie będzie wnioskować do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”.

W konkursie na opracowanie koncepcji przewidziano nagrodę w wysokości 5000 zł.

Terminy Konkursu:

  • Termin zadawania pytań dotyczących Konkursu – do 8 października
  • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące Konkursu – do 14 października
  • Termin złożenia prac konkursowych wraz z wymaganymi dokumentami – do 22 października do godz. 16.00. Za ostateczny termin uznaje się datę wpłynięcia projektu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie. Prace złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
  • Ogłoszenie wyników Konkursu – do 30 dni od zakończenia naboru prac konkursowych

Szczegóły konkursu dostępne są w Regulaminie konkursowym, który można znaleźć na stronie Gminy Klembów.