Spis powszechny – dziś ostatni dzień

zdjęcie: Powszechny Spis Ludności w 1931 roku. Wypełnianie arkuszy spisowych przez kobiety wiejskie z Bronowic k. Krakowa. Grudzień 1931. Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji, Narodowe Archiwum Cyfrowe źródło: https://www.facebook.com/niepodlegla1918

Odmowa wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym jest czynem zabronionym podlegającym odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny w wysokości do 5000 zł

Sto lat temu odbył się pierwszy powszechny spis ludności. Po raz pierwszy pytano mieszkańców Polski o cechy demograficzne, takie jak płeć, stan cywilny czy wykształcenie. Było to niezwykle istotne, bo trwał proces scalania ziem porozbiorowych i wiedza o tym, jacy byli wówczas rodacy, była na wagę złota, choć… bardzo szybko uznano go za niereprezentatywny.

Dziś, sto lat po pierwszym spisie, przypada również ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, przygotowany przez Główny Urząd Statystyczny. Tym razem, zamiast jak przed laty korzystać z wielkiego arkusza spisowego na papierze, można było to zrobić przez Internet.