Konsultacje społeczne w sprawie podziału Sołectwa Stare Słupno

Konsultacje, fot: pixabay.com

Konsultacje społeczne w sprawie podziału Sołectwa Stare Słupno i utworzenia Sołectwa Słupno 1, Sołectwa Słupno 2 oraz Sołectwa Słupno Górki.

W dniach 24 lutego – 9 marca odbędą się konsultacje społeczne w sprawie podziału Sołectwa Stare Słupno i utworzenia Sołectwa Słupno 1, Sołectwa Słupno 2 oraz Sołectwa Słupno Górki. Proponowane granice administracyjne nowych Sołectw zostały określone w załącznikach do projektów statutów, które są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radzymin.

Reklama

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
1) ankiety, w tym ankiety elektronicznej;
2) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami;
3) pisemnego zbierania opinii, uwag i propozycji w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej budynku A Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (pok. nr 8).

Możesz wyrazić swoje zdanie za pomocą ankiety:
1) elektronicznej z wykorzystaniem internetowego formularza konsultacyjnego, dostępnego na Platformie konsultacji społecznych gminy Radzymin www.konsultacje.radzymin.pl (udział w ankiecie potwierdzony jednorazowym hasłem SMS);
2) pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej dostępnego w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej budynku A Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2 (pok. nr 8) wraz z weryfikacją tożsamości na podstawie dowodu osobistego.

Otwarte spotkania konsultacyjne odbędą się w:
1) Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie, przy ul. Szkolnej 3 – dnia 27 lutego, od godz. 18:00;
2) Szkole Podstawowej nr 1 w Słupnie, przy Al. Jana Pawła II 14 – dnia 4 marca, od godz. 18:00.

Raport przedstawiający wyniki konsultacji zostanie upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Radzymin.