Zmiana operatora gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej w Kobyłce

Kran, zlewozmywak, woda, fot: pixabay.com

Z dniem 1 kwietnia 2020 roku Burmistrz Miasta Kobyłka dokona zmiany operatora gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta i powierzy to zadanie miejskiej spółce: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. (PGK).

Tym samym z dniem 1 kwietnia 2020 roku przestaną obowiązywać dotychczasowe umowy wodociągowo-kanalizacyjne zawarte z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie.

W związku z powyższym Urząd Miasta Kobyłka zaprasza Mieszkańców, których nieruchomości są podłączone do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Kobyłka do siedziby spółki przy ul. Moniuszki 2A w Kobyłce w celu zawarcia nowych umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Umowy będą przygotowane już od 9 marca. Zachęcamy do zaplanowania wizyty jak najszybciej i nieodkładania tego na ostatnią chwilę. Dzięki temu unikniecie Państwo kolejki, a pracownikom Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej umożliwi to sprawne obsłużenie ponad 7000 Klientów z terenu miasta.

Godziny pracy biura PGK w Kobyłce:
poniedziałek 08:00 – 18:00
wtorek-czwartek 07:30 – 17:00
piątek 08:00 – 16:00
w okresie 9 marca – 29 maja biuro czynne będzie również w soboty w godz. 08:00- 12:00

Do zawarcia nowej umowy niezbędne będą: dokument tożsamości, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, ostatnia faktura za wodę/ścieki.