Krzysztof Strzałkowski – trudna sytuacja warszawskich szpitali

Krzysztof Strzałkowski - Radny Sejmiku Mazowsza

Sytuacja dwóch największych szpitali wojewódzkich w Warszawie jest bardzo trudna. Jest tak uwagi na nieodpowiedzialne i nie skonsultowane z ich dyrekcjami decyzje Wojewody Mazowieckiego jak i Ministra Zdrowia.

W szpitalu międzyleskim, na 35 łóżek covidowych jest już 66 pacjentów oznacza to, że znaczna część pacjentów leży poza oddziałami przeznaczonymi dla nich, na których bardzo trudno zabezpieczyć izolację tych pacjentów od reszty szpitala. Dzieje się, więc to co było wskazywane przez dyrektorów szpitali mazowieckich, że rozszerzanie łóżek covidowych na placówki wielospecjalistyczne, będzie wiązało się z dużym ryzykiem transmisji wirusa wewnątrz szpitali.

Dodatkowo na SOR w Międzylesiu przebywa jeszcze 18 pacjentów, dla których w szpitalu nie ma miejsca.  Powinni oni zostać przewiezieni np. na Szpital Narodowy, gdzie jak wiemy czeka kilkaset uzbrojonych w tlen oraz respiratory łóżek szpitalnych. Niestety, mimo że są one opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako łóżka w gotowości, nie są jednak dostępne dla pacjentów z Mazowsza. Publicznie więc trzeba zadać pytanie, kiedy szpital narodowy odbierze pacjentów z SORu w Międzylesiu? Bardzo mnie to interesuje.

Wypowiedź Krzysztofa Strzałkowskiego:

Drugi szpital w bardzo trudnej sytuacji to Szpital Bródnowski, tam Minister Zdrowia wskazał konieczność stworzenia 122 łóżek covidowych. Powoduje to konieczność wstrzymania działalności medycznej na rzecz pacjentów niecovidowych w wielu obszarach. Zakłóca funkcjonowanie SOR-u i kardiologicznej izby przyjęć w oddziale na ulicy Poznańskiej.

Powyższe stanowi wielkie zagrożenie dla zdrowia pacjentów z Legionowa, Jabłonny, Białołęki, Targówka czy Ząbek. Te tereny bowiem w sposób naturalny obsługuje Szpital Bródnowski. Gdyby okazało się, że SOR na Bródnie zostaje z przyczyn, o których wspomniałem zablokowany dla pacjentów nie covidowych, oznaczałoby to pozostawienie blisko 300 tysięcy ludzi, jeżeli nie więcej bez szpitala, w którym mogliby uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych.

@Krzysztof Strzałkowski
Radny Sejmiku Mazowieckiego