Ponad 37 mln zł dotacji na rozbudowę wołomińskiego szpitala

Wizualizacja planowanej rozbudowy szpitala

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o zapewnieniu finansowania wydatków na rozbudowę Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w latach 2021-2023.

Dotacja celowa z budżetu państwa wyniesie łącznie 37 679 724 zł. Jest to zwieńczenie prawie 2-letnich starań o pozyskanie zewnętrznych funduszy na najważniejszą inwestycję Powiatu Wołomińskiego.

10 listopada br. Starostwo Powiatowe podpisało umowę z wykonawcą inwestycji opiewającą na kwotę 50,8 mln zł. Dzięki rządowemu wsparciu znacząco zostanie ograniczona emisja obligacji, które do tej pory miały być głównym źródłem finansowania inwestycji.

Ponad 37 mln zł dotacji na rozbudowę wołomińskiego szpitala

Pozwoli to na dalszy rozwój i realizację kolejnych projektów poprawiających jakość życia mieszkańców i rozwój powiatu. Powiat Wołomiński nigdy wcześniej nie aplikował o tak duże środki na realizację jednego zadania inwestycyjnego. Nie udałoby się pozyskać rekordowego wsparcia z budżetu państwa, gdyby nie ciężka praca wielu osób i instytucji.

– Pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w ten niezwykle wymagający proces inwestycyjny m.in.: Zarządowi i Radzie Powiatu Wołomińskiego, Wydziałowi Planowania i Rozwoju na czele z Naczelnik Jolantą Lejk, Skarbnik Powiatu Jadwidze Tomasiewicz i jej następczyni Agnieszce Adam. Dyrekcji i pracownikom szpitala na czele z dyrektorem Grzegorzem Kryckim oraz inwestorowi zastępczemu firmie WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. Dziękuję również Wojewodzie Mazowieckiemu Konstantemu Radziwiłłowi oraz pracownikom Biura Rozwoju i Inwestycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego za wsparcie merytoryczne i fachową pomoc. Szczególne podziękowania pragnę skierować na ręce Premiera Mateusza Morawieckiego za pozytywną decyzję – mówi Adam Lubiak, starosta wołomiński.

Ponad 37 mln zł dotacji na rozbudowę wołomińskiego szpitala