Kurs Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Marek

Kurs Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Marek

To już kolejny projekt, który dzięki zaangażowaniu mieszkańców uda się zrealizować z Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Po wakacjach rozpocznie się cykl kursów pierwszej pomocy adresowany do mieszkańców Marek.

Tematem kursów będą podstawowe zabiegi resuscytacyjne osób dorosłych i dzieci z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora AED. Każdy kurs będzie składał się z wykładu i zajęć praktycznych. Celem kursu jest podniesienie umiejętności ratowania życia w sytuacji zagrożenia i poprawienia bezpieczeństwa.

Projekt jest realizowany ze środków Mareckiego Budżetu Obywatelskiego, a zajęcia będą się odbywały w soboty od września do listopada 2022 r.

Pierwszeństwo zapisu mają posiadacze ważnej, Mareckiej Karty Mieszkańca, liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia i informacje o kursie >>LINK<<.

Kurs Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Marek