Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 2020-2021

Program “Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 2020-2021”, jest formą podziękowania dla wybranych aktywnych społeczności.

Do udziału w programie zaproszono Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, Magdalenę Filaber oraz Lokalną Grupę Działania “Równiny Wołomińskiej”.

Celem programu jest umacnianie współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami oraz osobami zaangażowanymi w budowanie dobra wspólnego w społecznościach lokalnych. Na potrzeby konkursu, przez Grupę Inicjatywną została przeprowadzona diagnoza potrzeb mieszkańców Gminy Wołomin, której wyniki posłużą do opracowania partnerskiego projektu, realizowanego w oparciu o metodę animacji społeczności lokalnej.