Mazowieccy radni przyjrzą się realizacji budowy CPK

Mazowieccy radni przyjrzą się realizacji budowy CPK, fot: mazovia.pl

Radni powołali doraźną komisję ds. planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Do zadań komisji należeć będzie m.in. monitorowanie prac zmierzających do powstania inwestycji i związanych z nimi skutków dla mieszkańców Mazowsza. To odpowiedź radnych na reakcję społeczną związaną z tą inwestycją.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zakłada zintegrowanie transportu lotniczego, kolejowego i drogowego. Plany związane z jego budową wywołały liczne protesty mieszkańców wyrażających sprzeciw odnośnie realizacji planowanej inwestycji na terenie ich gmin. Negatywne stanowiska w sprawie budowy samego portu, a także szybkiej kolei do niego prowadzącej wyraziło wiele samorządów nie tylko z terenu województwa mazowieckiego, ale również z innych województw.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik przy tej inwestycji jest wiele niewiadomych i brakuje konkretów. – Na razie rządzący mają piękne, wielkie wizje, ale z ich realizacją jest znacznie gorzej. Pojawia się np. wątpliwość, na jakim etapie są badania geologiczne. Takich pytań jest znacznie więcej. Mam nadzieję, że zostanie uwzględnione chociażby to, że w gminie Baranów są gleby najwyższej jakości, a sama realizacja inwestycji wiąże się z wysiedleniem mieszkańców.

To nie pierwszy raz, kiedy Sejmik Województwa Mazowieckiego zajmował się planowaną budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Miesiąc temu odbyła się debata odnośnie planowanej inwestycji z udziałem przedstawicieli samorządów oraz mieszkańców. – Podczas dyskusji pojawił się pomysł powołania doraźnej komisji – mówi przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski. – Wpływa wiele skarg i zapytań od osób, które obawiają się o swoją przyszłość w związku z planami spółki budującej port lotniczy. Mieszkańcy szczególnie pytają o to, co będzie, jeśli zostaną wywłaszczeni, a budowa lotniska zostanie zawieszona.

Radni mają prowadzić dialog z samorządami i mieszkańcami – zaznacza wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Podsędek. – Komisja będzie zajmować się sprawami związanymi z konsekwencjami przygotowań do budowy CPK i inwestycji towarzyszących lotnisku. Radnych wzmocni grono ekspertów, które wieloaspektowo, bardzo dogłębnie przyjrzy się rządowym planom budowy portu.

Jak zauważa wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński, autorzy projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego na żadnym etapie nie konsultowali się z samorządowcami.Komisja została powołana, aby uzyskać jak najwięcej informacji na temat tej inwestycji. Przedstawiona wizja jest nie do przyjęcia, to rozerwanie okolicznych gmin na części i ogromne problemy komunikacyjne dla mieszkańców. Czas na poważny dialog w tej sprawie.

Wizja powstania CPK potwierdza po raz kolejny działania rządu zmierzające do marginalizacji Lotniska w Modlinie – podkreśla przewodnicząca sejmikowej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Anna Brzezińska. – Wielokrotnie apelowaliśmy do rządu o wsparcie niezbędnych dla Modlina inwestycji związanych z rozbudową terminala, modernizacją pasów startowych czy budową linii kolejowej. Rząd nie tylko nie pomaga, ale od miesięcy blokuje rozwój lotniska. Port w Modlinie to nie tylko pracownicy, ale również tysiące podmiotów gospodarczych tworzących lokalną gospodarkę – przewoźnicy, hotelarze, restauratorzy czy właściciele parkingów.

W skład doraźnej komisji ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego weszli: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Podsędek, przewodnicząca sejmikowej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Anna Brzezińska, przewodniczący sejmikowej Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej Konrad Wojnarowski, przewodniczący sejmikowej Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Piotr Kandyba, przewodniczący sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Leszek Przybytniak oraz radni Prawa i Sprawiedliwości: Michał Grodzki, Łukasz Kudlicki, Łukasz Gołębiowski.

Według zapowiedzi strony rządzącej Centralny Port Komunikacyjny będzie węzłem przesiadkowym, który połączy transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Powstanie w środkowej Polsce, między Warszawą i Łodzią. Podstawowy element węzła to Port Lotniczy Solidarność, który zajmie obszar 40,81 km2, od północy ograniczony miejscowościami Szymanów i Kaski, a od wschodu ul. Południową w Starej Pułapinie. Lotnisko ma być otwarte za około siedem lat.