Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej – znany konkurs w nowej odsłonie

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej – znany konkurs w nowej odsłonie

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłosiło 7. edycję Konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”. W tym roku pojawiły się nowe kategorie, a wśród nich Super Marka, która wiąże się z nagrodą pieniężną. Kandydatów do tegorocznego konkursu można zgłaszać do 9 maja.

„Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” to wyróżnienie przyznawane przez samorząd województwa mazowieckiego najlepszym podmiotom, osobom oraz instytucjom działającym na rzecz ekonomii społecznej na Mazowszu.

– Ekonomia społeczna to obszar działalności gospodarczej, który jest nastawiony nie tylko na zysk, ale który ma również wymiar społeczny. Doskonale sprawdza się w trudnych momentach. Pokazały to dwa ostatnie lata. W czasie pandemii, mazowieckie podmioty ekonomii społecznej, działające w branży gastronomicznej, przygotowywały posiłki dla seniorów oraz służb ratowniczych. Teraz, kiedy mamy do czynienia z kryzysem uchodźczym związanym z wojną w Ukrainie, to właśnie podmioty ekonomii społecznej okazują ludziom poszukującym schronienia największą pomoc i wsparcie. Dlatego m.in. chcemy je pokazywać i doceniać, a wspierając ich działania, inspirować do pomocy ludziom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Do konkursu można zgłaszać również wyróżniające się w lokalnym środowisku firmy i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej oraz osoby wspierające i zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu.

Konkurs adresowany jest do wszystkich działających w obszarze ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non-profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej (samorządów, organizacji pozarządowych, przedstawicieli biznesu itd.).

Po raz pierwszy 6 kategorii

W tegorocznej edycji kandydatów do wyróżnień można zgłaszać w sześciu kategoriach: Rozwój, Reintegracja, Odpowiedzialność, Osobowość, Odkrycie – przyznawanych na rok oraz w kategorii Super Marka, która jest przyznawana na 3 lata. Trzy ostatnie są nowością.

– Konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” organizujemy od 2016 r. W tym roku postanowiliśmy go nieco „odświeżyć”, uzupełniając o nowe kategorie. Uważamy, że są potrzebne. Chcemy nagradzać nie tylko tych, którzy działają w swoich lokalnych środowiskach już wiele lat i mają spektakularne osiągnięcia, ale również tych, którzy mimo iż działają od niedawna, zdążyli już przebojem zawojować rynek. W tym roku po raz pierwszy w historii konkursu, wybierzemy też z grona nagrodzonych w poprzednich edycjach najlepszy podmiot i poza wyróżnieniem go tytułem Super Marki, nagrodzimy go dodatkowo nagrodą pieniężną. To będzie taki primus inter pares wśród wszystkich nagrodzonych do tej pory – wyjaśnia Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora ds. społecznych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Jak co roku – w kategorii Rozwój nagradzane są podmioty ekonomii społecznej, które skupiają się nie tylko na osiąganiu zysku, ale też na przynoszeniu korzyści społecznych. Tak działają m.in. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit oraz organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje prowadzące odpłatną działalność pożytku publicznego.

Ocenie podlega pomysł na działalność gospodarczą lub marketingową, innowacyjność wprowadzanych produktów lub usług. Analizowane jest też m.in. na jakich polach i w jakim zakresie podmiot jest rozpoznawalny w swoim środowisku.

Te podmioty, które stawiają na reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako formę aktywizacji społeczno-zawodowej, mają szansę zostać nagrodzone w kategorii Reintegracja. Chodzi w szczególności o centra oraz kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz inne podmioty, których celem jest reintegracja społeczno-zawodowa.

Zgłoszenia w kategorii Odpowiedzialność mogą wysyłać te podmioty ekonomii społecznej, które są zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje reprezentujące przedsiębiorców oraz inne instytucje z otoczenia ekonomii społecznej. Nagrodzone mogą być np. za inicjatywy lub programy o wymiarze społecznym prowadzone na rzecz lokalnej społeczności lub środowiska.

W kategorii Osobowość, nagradzane są osoby zaangażowane w pracę na rzecz ekonomii społecznej lub mające wpływ na jej otoczenie i budowanie jej pozytywnego wizerunku. Doceniane jest podejmowanie przez nich różnego rodzaju inicjatyw o charakterze społecznym, promowanie i angażowanie się w przedsiębiorczość społeczną oraz walka z wykluczeniem społecznym.

Swoje zgłoszenia do konkursu w kategorii Odkrycie mogą przesyłać podmioty, które w danym roku kalendarzowym odnotowały szczególne osiągnięcia w obszarze ekonomii społecznej, odniosły sukces rynkowy zaspokajający potrzeby społeczne lub rozwiązały skutecznie jakiś lokalny problem.

Po raz pierwszy w historii, najlepszy podmiot wybrany z grona nagrodzonych Marką w poprzednich edycjach konkursu otrzyma nie tylko tytuł, ale też nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Super Marka to kategoria stworzona specjalnie dla najlepszych, najbardziej rozpoznawalnych i najprężniej działających laureatów konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” poprzednich edycji. Ubiegający się o Super Markę nie mogą aplikować w 2022 roku do wyróżnienia Marką w innych kategoriach konkursowych.

Zgłoszenia do konkursu – krok po kroku

Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować prezentację swojej działalności. Forma prezentacji nie jest narzucona, ale jej treść musi być odpowiedzią na pytania sformułowane w kryteriach oceny danych kategorii (podane w regulaminie konkursu).

Tak przygotowaną prezentację wraz z wypełnionym odpowiednio wnioskiem, należy przesłać do 9 maja 2022 r. Można to zrobić elektronicznie (w postaci skanu) na adres: andrzej.idziak@mcps.com.pl lub dostarczyć w wersji papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) na adres:
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wydział Ekonomii Społecznej, pok. 502, V p.
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: LINK. Więcej informacji udziela pracownik Wydziału Ekonomii Społecznej – Andrzej Idziak, tel. 22 376 85 65.

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej – znany konkurs w nowej odsłonie