Metropolia warszawska nie chce stracić funduszy europejskich

263
Marszałek Adam Struzik, fot: mazovia.pl

Projekt Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 to dokument określający strategię wykorzystania funduszy europejskich. W poniedziałek z przedstawicielami gmin z regionu warszawskiego stołecznego rozmawiali on-line marszałek Adam Struzik i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Temat alokacji środków unijnych dla Mazowsza zostanie poruszony podczas najbliższej sesji sejmiku Mazowsza.

Czy metropolia warszawska zostanie pozbawiona środków unijnych?

Mazowsze w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 ma otrzymać 1,69 mld euro. W związku z obowiązującym od początku stycznia 2018 r. podziałem statystycznym województwa alokacja została również podzielona zgodnie z kategoriami regionów. Mazowiecki regionalny otrzyma – 1 mld 557,5 mln euro, a warszawski stołeczny, jako region lepiej rozwinięty – 111,5 mln euro. Samorządowcy formułują wiele postulatów, w odpowiedzi na plan ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, który ma pozbawić metropolię warszawską środków unijnych.

Niekorzystne rozwiązania dla metropolii warszawskiej

Niekorzystne dla regionu warszawskiego stołecznego rozwiązania, zawarte w projekcie Umowy Partnerstwa budzą sprzeciw samorządowców z Warszawy i gmin okołowarszawskich. O konieczne zmiany apelował w trakcie spotkania marszałek Adam Struzik – Warszawa jest biegunem wzrostu całego województwa, a nawet kraju. Głównym udziałowcem w tworzeniu PKB w Polsce. Musimy pamiętać, że region warszawski stołeczny to nie tylko bogata Warszawa, ale także dwa podregiony warszawski wschodni i warszawski zachodni, które mają znacząco niższy poziom rozwoju. Tak niewysoka alokacja odbije się głównie na nich, uniemożliwiając realizację wielu kluczowych przedsięwzięć – dodał marszałek.

Wspólne działania na rzecz regionu stołecznego

Prezydent Rafał Trzaskowski wskazał, że wspólna walka o środki unijne ma sens – Mam poczucie, że nasze działania w Brukseli o środki dla metropolii w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Mazowieckiego przyniosły skutek. Niemniej aktualne propozycje rządowe dla regionu stołecznego ograniczą dostęp do środków unijnych w szczególności dla przedsiębiorców i uczelni z metropolii warszawskiej, co spowoduje, że całej Polsce będzie trudno realizować priorytety rozwojowe. Dlatego w tej kwestii powinniśmy nadal działać razem.

Inne rządy dbają o swoje stolice

Niesprawiedliwość i nieracjonalność propozycji zawartej w rządowym projekcie Umowy Partnerstwa podkreślił także Michał Olszewski. Wiceprezydent Warszawy, dodał że jest to sytuacja wyjątkowa w skali Unii Europejskiej – Inne kraje UE traktują swoje stolice w sposób priorytetowy. Regiony stołeczne dysponują dużo większymi środkami niż wynika to z alokacji wyliczonych za pomocą algorytmów Komisji Europejskiej. Rządy dbają o dodatkowe fundusze europejskie dla nich wykorzystując maksymalnie tzw. mechanizm elastyczności, co pozwala zwiększyć przewidziane dla nich alokacje kilkukrotnie. Polski rząd w projekcie umowy partnerstwa nie przewidział wykorzystania tego mechanizmu nawet na minimalnym poziomie.

Do 22 lutego trwają konsultacje

8 lutego br. w ramach konsultacji projektu Umowy Partnerstwa odbędzie się konferencja regionalna dla Mazowsza. Będzie dostępna na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Uwagi do samego projektu Umowy Partnerstwa można zgłaszać od 18 stycznia do 22 lutego 2021 r.

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 określa m. in. architekturę programów operacyjnych, podział alokacji na krajowe i regionalne, a także wysokość środków przydzielonych poszczególnym województwom w ramach programów regionalnych. W ramach Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 kontynuowana będzie realizacja dotychczasowych programów krajowych oraz 16 programów regionalnych. Ponadto, realizowany będzie nowy program finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Łączna alokacja dla Polski na lata 2021-2027 to 75 mld 972 mln euro, z czego 40 proc., czyli 28 mld 420 mln euro przeznaczone jest na programy wdrażane z poziomu samorządów województw.

Komentarze