Miasto Ząbki ogłosiło zamówienie publiczne na nasadzenia zieleni miejskiej

Urząd Miasta Ząbki, fot: zabki.pl

Miasto Ząbki ogłosiło zamówienie publiczne na nasadzenia zieleni miejskiej w ramach realizacji projektu „Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”.

Wartość projektu: 8 529 820,75 PLN, w tym kwota dofinansowania 85%, wkład własny 15%.

Przedmiot zamówienia obejmuje nasadzenia 18 330 roślin oraz 36 drzew w szczególności:
– nasadzenia krzewów – wielogatunkowych kompozycji krzewów o zróżnicowanej wysokości, barwnych liściach oraz ozdobnych kwiatach,
– nasadzenia roślin okrywowych pod zwartymi koronami drzew, w miejscach o dużym zacienieniu,
– sadzenie drzew,
– nasadzenia bylin i traw ozdobnych,
– rekultywację trawników.

Zakres powierzchniowy inwestycji obejmie 8 terenów zieleni o łącznej ok. 1,89 ha:
– przy ul. Narutowicza,
– przy ul. Słowackiego,
– przy ul. Parkowej,
– przy ul. 3 Maja,
– przy ul. Batorego,przy ul. Harcerskiej,
– przy ul. Sowińskiego,
– przy ul. Poniatowskiego.