Miasto Ząbki wprowadza system powiadomień sms

1703
Telefon komórkowy, fot: fotolia.com

Od września w ząbkowskim Urzędzie Miasta zostanie uruchomiona usługa wysyłania mieszkańcom powiadomień sms o zbliżających się terminach płatności.

Za pomocą wygodnych powiadomień mieszkańcy będą informowani o terminach płatności podatku od nieruchomości oraz terminach opłaty dotyczącej odbioru nieczystości stałych. Dostaną także smsową informację w przypadku braku terminowej wpłaty.

Urząd Miasta Ząbki zachęca Podatników regulujących powyższe należności do przekazywania informacji o numerach telefonu – w celu otrzymywania powiadomień sms – na formularzu „Zgoda na zastosowanie środków komunikacji elektronicznej…”.

Druk dostępny na stronie internetowej Miasta Ząbki [link] lub do pobrania w pokoju numer 7 w budynku Urzędu Miasta.

źródło: Urząd Miasta Ząbki

Komentarze