Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce bezpieczniejszy, fot: kobylka.pl

W Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce wykonano kosztowną, ale ważną inwestycję w postaci wymiany drzwi na przeciwpożarowe. W sumie wymieniono 12 sztuk, co w istotny sposób zwiększa bezpieczeństwo budynku.

Wszystkie drzwi posiadają atesty i certyfikaty. Wymieniono 2 pary drzwi w piwnicy, 8 par na parterze, 2 pary drzwi na I piętrze. Dzięki wstawieniu drzwi o dwóch klasach odporności (EI 30 i EI 60) oraz ścian ppoż. (REI 60) zapewniono właściwą długość dojścia ewakuacyjnego – wynoszącego więcej niż 10 m dla jednego dojścia z pomieszczeń na II piętrze.

Decyzja o wymianie drzwi wynika z decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z 2017 roku. Termin ten w związku z brakiem środków finansowych był wydłużany. Dopiero teraz udało się wykonać zalecenia.

Inwestycja udała się dzięki dotacji celowej z Urzędu Miasta Kobyłka (w wysokości 70 tys. zł) oraz własnych zaoszczędzonych środków MOK (ponad 40 tys. zł).

Reklama

– Dzięki spełnieniu tych wymagań jesteśmy o krok do przodu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – niemniej jednak to nie koniec dostosowania naszego budynku do określonych wymagań, ciągnących się od grudnia 2012 roku, kiedy to wydano ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej. Ekspertyza została wykonana została w związku z potrzebą dostosowania obiektu do funkcji kulturalno – oświatowej (wcześniej był to budynek pawilonu handlowego). Stwierdzono, że w obiekcie występują nieprawidłowe drogi ewakuacyjne oraz inne nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dążymy za wszelką ceną do dostosowania obiektu zgodnego z obecnie obowiązującymi przepisami funkcjonowania, a ekspertyza określa nam propozycje niezbędnych rozwiązań technicznych, których realizacja zapewni właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku – mówi Agnieszka Kacprzak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

W listopadzie 2019 roku MOK zakończył również poprawki gwarancyjne wynikające z zawartych wcześniej umów w zakresie elektryki oraz uszkodzenia pokrycia dachowego.

Komentarze