Milion złotych dotacji na drogi w Kobyłce

Roboty drogowe, fot. Pixabay

Pięć odcinków ulic w Kobyłce zostanie przebudowanych z dotacji, która wpłynie do budżetu miasta. Milion złotych został pozyskany w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Zostaną przebudowane odcinki dróg, które pełnią ważną rolę komunikacyjną dla mieszkańców: Radzymińska (od ulicy Kościelnej do ulicy Kazimierza Wielkiego), Kościelna (od ulicy Kraszewskiej do ulicy Załuskiego), Serwitucka (od ulicy Zagańczyka do ulicy Moniuszki oraz na odcinku od ulicy Szymanowskiego do ulicy Napoleona), Mickiewicza (od ulicy Zagańczyka do ulicy Barbary), Dąbrowskiego (od ulicy Poniatowskiego do ulicy Nadarzyńskiej).

Miasto kompleksowo poprawia jakość dróg i usprawnia dostęp mieszkańców do placówek publicznych. Będzie to lepsza komunikacja do służby zdrowia, szkół, służb i miejskich jednostek.

W wyniku prowadzonych inwestycji powstanie sieć bezpośrednich połączeń drogowych, które zwiększą dostępność do terenów inwestycyjnych.

źródło: kobylka.pl