Młodzież z III LO w Wołominie na spotkaniu „Liderzy dla Młodzieży”

Młodzież z III LO w Wołominie na spotkaniu "Liderzy dla Młodzieży"

Ponad 200 uczniów ze szkół średnich z całej Polski wzięło udział w pierwszym spotkaniu z cyklu „Liderzy dla Młodzieży”, którego celem jest poszerzanie kompetencji praktycznych i umiejętności społeczno-komunikacyjnych wśród licealistów. Gościem pierwszego spotkania był dr inż. II of. mech. okr. Piotr Treichel, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk z Akademii Morskiej w Szczecinie.

„Liderzy dla Młodzieży” to nowo-powstały cykl spotkań dla uczniów z całej Polski z liderami edukacji, biznesu czy polityki, podczas których młodzież będzie miała możliwość poznać doświadczenia zapraszanych do cyklu liderów w obszarze edukacji, praktycznych działań, rozwoju, integracji europejskiej, globalnej i międzykulturowej. Celem programu jest przekazywanie młodzieży wiedzy i doświadczenia liderów, z których mogą czerpać inspirację planując swój dalszy pozaszkolny rozwój edukacyjny, osobisty jak i zawodowy.

Kolejną korzyścią jaka będzie wynikać z udziału w cyklu przez młodzież jest jej bezpośrednia styczność z liderami, z którymi tworzyć będą przestrzeń do wspólnej dyskusji oraz wymiany doświadczeń z uczniami z innych miast w Polsce. Organizatorem cyklu spotkań „Liderzy dla młodzieży” jest Fundacja Euroweek, która od 25 lat zajmuje się integracją europejską, demokracją, działaniami społeczno-kulturowymi i rozwojem społeczności lokalnych oraz młodzieży.

Pierwsze spotkanie z cyklu „Liderzy dla Młodzieży” odbyło się w dniach 18-19 marca w Międzygórzu w Kotlinie Kłodzkiej. Pierwszym prelegentem cyklu był dr inż. II of. mech. okr. Piotr Treichel, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk z Akademii Morskiej w Szczecinie, który omówił z młodzieżą możliwości rozwoju kompetencji praktycznych na polskich uczelniach oraz wymagania nałożone przez Polskie Ramy Kwalifikacji z 8-stopniowa skalą kwalifikacji. Następnie zaprezentował na przykładach kluczowe kompetencje oraz – w kontekście 15-lecia Polski w Unii Europejskiej – dostępne sposoby ich osiągnięcia. Wskazano kompetencje deficytowe oraz kompetencje pożądane w najbliższych latach na europejskich rynkach pracy i w uczelniach. Sednem całej prezentacji było przedstawienie efektywnych sposobów zdobycia lub poszerzenia kompetencji praktycznych, na przykładzie praktyk organizowanych na żaglowcach szkolnych z międzynarodową załogą.

– Spotkanie było bardzo inspirujące i co cieszy, młodzież w nim była bardzo aktywna. Rozmawialiśmy o poszerzaniu ich kompetencji praktycznych, w którym pomóc mogą im takie narzędzia jak np. praktyki w zakładach pracy, wizyty studyjne, staże czy też stały kontakt z biurami karier. Widać, że młodzież poważnie podchodzi do swojego rozwoju osobistego i zawodowego, dlatego na tym etapie ich edukacji warto jest im oferować wszelkie możliwe wsparcie, czym m.in. zajmować się będą „Liderzy dla Młodzieży” – podsumował dr inż. II of. mech. okr. Piotr Treichel

Poza praktycznym podejściem do zbierania swojego doświadczenia w spotkaniu istotny był też kontekst integracji globalnej, który pozytywnie poszerza horyzonty młodzieży, a co za tym idzie wzmacnia także ich kompetencje społeczne.

– Podczas spotkania uczniowie mogli dowiedzieć się, w jaki sposób korzystać z dedykowanych im europejskich programów takich jak np. Erasmus oraz co warto wziąć pod uwagę, planując studia za granicą. Warto podkreślić, że prezentacja w rzeczowy i profesjonalny sposób pokazywała też, że polskie uczelnie nie ustępują już uczelniom zagranicznym – mówiła Barbara Kropiewnicka, nauczycielka z III LO w Wołominie. – Integracja europejska i międzykulturowa młodzieży, która była częściowo tematem dzisiejszego spotkania pokazała uczniom na praktycznych przykładach, że otwarcie się na świat niesie za sobą korzyści w postaci poznawania go w szerszej perspektywie, co często przekłada się na wzrost kompetencji komunikacyjnych czy umiejętności współpracy w grupie – podsumowała Barbara Kropiewnicka.

Natomiast zdaniem jednego ucznia z Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu obecnego na spotkaniu, integracja młodzieży z przedstawicielami innych krajów świata, powoduje, że trzeba podjąć niemały wysiłek, aby móc się z nimi porozumieć i współpracować. Jednak dzięki temu nauka tych kompetencji przebiega sprawniej i efektywniej.

– W obecnych czasach świat można nazwać globalną wioską, w związku z tym istotnym jest, aby uczniowie mieli świadomość różnorodnych, transkulturowych zagadnień istniejących w tym świecie. Jednak rynek pracy obecnie bardzo dynamicznie się zmienia, dlatego jak najwcześniej warto uświadamiać o tym młodzież, by jak najbardziej efektywniej mogła odpowiadać na te zmiany. – Od 25 lat poprzez różne programy zajmujemy się rozwojem zdolności intelektualnych, przywództwa, kreatywności, komunikacji oraz umiejętności interpersonalnych polskiej młodzieży. Teraz powołaliśmy jeszcze do życia cykl „Liderzy dla Młodzieży”, bo wiemy od uczestników naszych programów, że czuli potrzebę wzmacniać pozostałe kompetencje, typowo praktyczne, które mogą im ułatwiać wejście na rynek pracy oraz zdobyć wiedzę od doświadczonych praktyków – podsumował Adam Jaśnikowski, prezes Fundacji Euroweek.

Kolejne spotkanie z cyklu „Liderzy dla Młodzieży” planowane jest na przełomie maja i czerwca. Który z Liderów będzie jego gościem, będzie można przeczytać niedługo na stronie organizatora www.euroweek.pl