Młodzieżowa Rada Miasta Wołomin działa już oficjalnie

Młodzieżowa Rada Miasta Wołomin działa już oficjalnie, fot: wolomin.org

W środę 28 listopada o godzinie 16.00 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie odbyła się uroczysta I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin. Podczas posiedzenia nowo wybrani radni złożyli ślubowanie i wybrali swoje władze.

Do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie – Marek Górski. Zebranych przywitała ciepło burmistrz Elżbieta Radwan i wiceburmistrz Łukasz Marek. Wspólnie wręczyli młodym samorządowcom zaświadczenia o wyborze, zapewnili wsparcie i życzyli samych sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności. Każdy z radnych złożył także ślubowanie, ślubując uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie.

Zaprzysiężeni Radni Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin przystąpili do wyborów swojego przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz dwóch członków Prezydium.

Trzyosobowa komisja skrutacyjna w składzie: Grzegorz Parys – przewodniczący, Mateusz Szostkiewicz i Adam Ołdak – członkowie, przy wsparciu pracowników Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji, przeprowadzili sprawnie tajne głosowanie. Wyniki przedstawiają się następująco:
– Mateusz Bajkowski został Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin
– Aleksandra Falkowska została Wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin
– Julia Janowska została Sekretarzem Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin
– Martyna Obrębska została Członkiem Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin
– Sebastian Zdanowski został Członkiem Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin

Nowym władzom Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin i radnym serdecznie gratulujemy. Wszystkim życzymy powodzenia i wytrwałości w pracy oraz samych fantastycznych pomysłów, które będziemy mogli wspólnie realizować.

źródło: wolomin.org