Modernizacja ulicy Szerokiej w Kobyłce

Modernizacja ulicy Szerokiej w Kobyłce, fot: AdaM Lubiak - starosta wołomiński

Adam Lubiak, starosta wołomińśki, podpisał umowę na rozbudowę ul. Szerokiej w Kobyłce – inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zmodernizowany zostanie odcinek od granicy z gminą Zielonka do ronda u zbiegu ul. Dworkowej i ul. Mareckiej (1238 m).

Zaplanowane prace:
– rozbudowa jezdni,
– przebudowa chodników wraz ze zjazdami,
– przebudowa zatoki autobusowej,
– budowa wyniesionego skrzyżowania,
– budowa ciągu pieszo-rowerowego na całej długości rozbudowywanego odcinka drogi,
– budowa kanalizacji deszczowej.

Termin realizacji: 2022-2023
Koszt inwestycji wyniesie 10 mln zł z w tym dofinansowanie z RFRD w wysokości 5 mln zł.