Na co wydadzą pieniądze?

Na co wydadzą pieniądze? fot: mazovia.pl

Radni województwa mazowieckiego przyznali pierwsze dofinansowania w ramach programów wsparcia. Pomoc dla sołectw i działkowców oraz środki na inwestycje w ochronę powietrza i klimatu – w powiecie wołomińskim dofinansowanych zostanie w sumie 49 projektów kwotą 1,1 mln zł.

Programy wsparcia to odpowiedź władz województwa na potrzeby mieszkańców regionu. W sumie samorząd Mazowsza realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Cztery z nich zostały już rozstrzygnięte.

Jak zaznacza przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski, na kwietniowym posiedzeniu sejmik województwa mazowieckiego przyjął listy beneficjentów czterech ważnych dla mieszkańców Mazowsza programów wsparcia. – Będą one kolejnym impulsem rozwojowym dla wielu mazowieckich miejscowości. Dofinansowanie z budżetu województwa pomoże w realizacji wielu projektów w sołectwach czy Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Wesprzemy również działania na rzecz poprawy jakość powietrza i mikroklimatu. Jestem przekonany, że środki przeznaczone na ten cel, wraz ze znowelizowaną uchwałą antysmogową, pomogą nam w przyszłości oddychać czystszym powietrzem na terenie całego Mazowsza.

Mazowsze dla działkowców

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Jego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie wołomińskim dofinansowanie w wysokości łącznie 19,9 tys. zł otrzyma ROD WRZOS w Zielonce na remont części ogrodzenia.

Jak zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk, coraz częściej szukamy spokoju i kontaktu z przyrodą. – To dobrze, że coraz więcej osób prowadzi aktywny styl życia na świeżym powietrzu. Wspieramy ogródki działkowe, a to poprawia jakość wypoczynku i rekreacji mieszkańców Mazowsza.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie wołomińskim dofinansowanych zostanie 11 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 472 tys. zł.

– Mieszkam niedaleko Puszczy Kampinoskiej. Jest tu unikatowy kompleks leśny gdzie unosi się czyste powietrze. Cieszy fakt, że zostały opracowane programy wsparcia takie jak Mazowsze dla powietrza. Powietrze to życie, wspaniałe jest pogrążyć się w nim i oddychać. Czyste powietrze to wielki skarb, którego tak trudno teraz znaleźć – podkreśla Jadwiga Zakrzewska, radna województwa mazowieckiego.

Dofinansowane zostały:

– zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza przeznaczonych do wykorzystania w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w gminie Wołomin – 93,7 tys. zł;

– czyszczenie ulic w mieście Kobyłka w 2022 r. – 95 tys. zł;

– „Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza dla publicznych: żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych w mieście Zielonka” – 52,8 tys. zł;

– przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na terenie gminy Dąbrówka – 3,7 tys. zł;

– stacja ładowania pojazdów elektrycznych w gminie Jadów – 68 tys. zł;

– zakup narzędzi służących do kontroli palenisk domowych na terenie Marek  – 1,9 tys. zł;

– opracowanie dokumentacji technicznej przyłączenia budynków będących w zasobie własnym gminy do sieci gazowej w celu poprawy efektywności energetycznej w gminie Radzymin – 18,1 tys. zł;

–  piknik edukacyjno-informacyjny w gminie Klembów – 16,1 tys. zł;

– przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych w gminie Wołomin – 83,2 tys. zł;

– zakup narzędzi i usług niezbędnych do kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Radzymin – 14,8 tys. zł;

– opracowanie bazy gospodarstw domowych w mieście Kobyłka  zagrożonych ubóstwem energetycznym – 24,5 tys. zł.

– W ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” dofinansowujemy równe zadania lokalnych samorządów. Cieszy mnie fakt, że samorządy z powiatu wołomińskiego z tego korzystają i razem z samorządem Województwa mazowieckiego przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Razem z gminami Wołomin i Zielonka dbając o zdrowie mieszkańców wsparliśmy zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza dla publicznych placówek oświatowych m.in. żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych, także w tym zakresie Kobyłka otrzymała wsparcie na czyszczenie ulic w mieści – dodaje radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorządy lokalne zgłosiły do niego w tym roku w sumie 157 zadań. Ostatecznie do realizacji radni województwa mazowieckiego wytypowali 72 inicjatywy, z czego 6 z powiatu wołomińskiego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 359 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– modernizacja oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie opraw na system LED w Markach. Obwód nr 1: Szpitalna, Obwód 2: Zimna, Broniewskiego, Batorego, Zabawna, Starzyńskiego, Partyzantów, Brzozowa, Tuwima, Rybna, Matejki, Szeroka – 99,9 tys. zł;  

– projekt „Zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Nadmie z uwzględnieniem działań mających na celu adaptację do zmian klimatu” – 32 tys. zł;  

– budowa tężni solankowej w obszarze rewitalizacji gminy Wołomin – 87 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Tłuszcz – 30 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Zielonka – 100 tys. zł;

– urządzenie terenów zielonych w Klembowie, dbanie o zachowanie ciągłości ekologicznej w gminie Klembów – 10 tys. zł.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie wołomińskim w tym roku dofinansowanych zostanie aż 31 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 310 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Guzowatka wraz z wymianą opraw – 10 tys. zł;

– wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED w miejscowości Cisie – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karpin – 10 tys. zł;

– wykonanie przystanku autobusowego w miejscowości Stanisławów – 10 tys. zł;

– wykonanie przystanku autobusowego z wiatą dla pasażerów w miejscowości Teodorów – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Małopole, ul. Polna – 10 tys. zł;

– wymiana lamp oświetleniowych na ledowe w miejscowości Kowalicha – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Oble – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójty – 10 tys. zł;

– zakup wyposażenia kuchni  świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Sulejowska – 10 tys. zł;

– zakup i montaż pawilonu dla potrzeb lokalnej społeczności zamieszkującej sołectwo Wola Ręczajska – 10 tys. zł;

– budowa podjazdu przy siedzibie świetlicy będącej miejscem spotkań lokalnej społeczności z sołectwa Międzypole – 10 tys. zł;

– budowa chodnika w miejscowości Wólka Dąbrowicka – 10 tys. zł;

– budowa chodnika w miejscowości Nowe Ręczaje – 10 tys. zł;

– położenie posadzki w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Turze – 10 tys. zł;

– doposażenie placu zabaw w Sołectwie Słupno Osiedle w gminie Radzymin – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia drogowego ulicy Objazdowej w Emilianowie– 4 słupy – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Ruda w gminie Radzymin – 10 tys. zł;

– budowa monitoringu we wsi Zwierzyniec – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Zawady – 10 tys. zł;

– budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Słupno, gmina Radzymin – 10 tys. zł;

– wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Ruda-Czernik – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Osęka – 10 tys. zł;

– wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Marysin – 10 tys. zł;

– doposażenie placów zabaw w sołectwie Jasienica – 10 tys. zł;

– zakup domku drewnianego dla sołectwa Szymanówek – 10 tys. zł;

–  doposażenie boiska wiejskiego w sołectwie Kozły – 10 tys. zł;

– modernizacja placu zabaw w sołectwie Łysobyki – 10 tys. zł;

– modernizacja placu zabaw w sołectwie Postoliska – 10 tys. zł;

– doposażenie i konserwacja placu zabaw w sołectwie Pólko – 10 tys. zł;

– modernizacja placu zabaw w sołectwie Miąse – 10 tys. zł.