Nabór wniosków na Wołomiński Grant Oświatowy

Szkoła, klasa, lekcja, fot: fotolia.com/Kzenon

Do 30 października 2021 roku szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomina mogą składać wnioski o przyznanie Wołomińskiego Grantu Oświatowego na 2022 rok.

Granty mają na celu umożliwienie szkołom i przedszkolom realizacji ponadstandardowych działań edukacyjnych, rozwijających kompetencje uczniów, szczególnie w zakresie nauki, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, edukacji medialnej i prawnej, postaw patriotycznych i obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz środowiska lokalnego i we współpracy z nim, kompetencji komunikacyjnych i społecznych. Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Wołomin