Nabór wniosków o sprzedaż drewna w Zielonce

Nabór wniosków o sprzedaż drewna w Zielonce, fot: zielonka.pl

Urząd Miasta Zielonka wznowił nabór wniosków o sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew i wiatrołomów.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2020 r.:
– w wersji papierowej, wrzucając je do skrzynki podawczej, zlokalizowanej przed wejściem do budynku Urzędu,
– lub w wersji elektronicznej przesyłając na adres e-mail: um@zielonka.pl.

Reklama

Burmistrz Miasta Zielonka, określił, na podstawie Zarządzenia nr 2/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drewnica z dnia 31.01.2020 r., cenę detaliczną sprzedaży drewna będącego w zasobie Gminy Zielonka. Wynosi ona 86,40 zł brutto za 1 metr przestrzenny.

Reklama

Drewno jest składowane na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonce przy ul. Krzywej 18. Osoby zainteresowane zakupem drewna mogą dokonywać oględzin w godzinach pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tj.:
– wtorki i czwartki: 7.00 – 13.00,
– środy i piątki: 14.00 – 20.00,
– sobota: 9.00 – 15.00,

W związku ze stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo zdrowia mieszkańców i pracowników, na terenie PSZOKu obowiązuje noszenie maseczek i rękawic.