Radny interweniuje w sprawie bezpieczeństwa na drogach

Skrzyżowanie ulic Ząbkowskiej i Fabrycznej w Markach, fot: WWL24

Arkadiusz Werelich, radny powiatu wołomińskiego interweniuje u Starosty wołomińskiego w sprawie dróg powiatowych w Markach.

Sprawy dotyczą bezpieczeństwa na drogach powiatowych, znajdujących się w granicach Marek. Chodzi o ulicę Fabryczną oraz ciąg ulic Sosnowa/Tadeusza Kościuszki.

W pierwszym przypadku sprawa tyczy się doświetlenia przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Fabrycznej z ulicą Ząbkowską.

Ulica Sosnowa w Markach, fot: WWL24

W drugim zaś o przeprowadzenie analizy natężenia ruchu i bezpieczeństwa na wspomnianym ciągu ulic. – Wielu mieszkańców ulic w tym rejonie miasta zwraca uwagę na nagminne przekraczanie dozwolonej prędkości… w związku z powyższym zwracam się do Pana Starosty z prośbą o zlecenie stosownej analizy pod względem natężenia ruchu oraz bezpieczeństwa – czytamy w interpelacji radnego Arkadiusza Werelicha.

Interpelacja ws. skrzyżowania ulic Fabrycznej i Ząbkowskiej w Markach
Interpelacja ws. ciągu ulic Sosnowa/Kościuszki w Markach