Nasadzenia przy ul. Różanej w Ząbkach w dniach 24-30 listopada

Nasadzenia przy ul. Różanej; Źródło: zabki.pl

W dniach: 24-30.11.2021 PGNiG TERMIKA wykona nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Różanej w Ząbkach.

Ze względu na ryzyko uszkodzenia zaleca się usunięcie samochodów z terenu prac, oznaczonego na rysunku kolorem czerwonym.

Przeparkuj auto w dniach 24-30 listopada z ul. Różanej; Źródło: zabki.pl

Nasadzenia zostaną wykonane w ramach realizacji inwestycji „Budowa gazociągu do Ciepłowni Kawęczyn”.