Nauka stacjonarna w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych w powiecie wołomińskim

810
Szkoła, klasa, lekcja, fot: fotolia.com/Kzenon

Od 1 września szkoły ponadpodstawowe i specjalne prowadzone przez Powiat Wołomiński rozpoczynają naukę w formie stacjonarnej.

Funkcjonowanie placówek oświatowych w czasie pandemii wymaga szczególnego podejścia, zrozumienia i wspólnej odpowiedzialności zarówno od uczniów, rodziców jak i nauczycieli. Czas ten wymaga wprowadzenia wielu nowych zasad, zmian i ograniczeń w zakresie funkcjonowania w szkole.

W każdej placówce powstały regulaminy i procedury oparte na przepisach i wytycznych określonych wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
W dniu 26.08.2020r. odbyło się spotkanie z Dyrektorami Szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński, w którym uczestniczyli Starosta Wołomiński – Adam Lubiak, Wicestarosta Wołomiński – Robert Szydlik.

Rekomendacje organu prowadzącego obejmują:
– ograniczenie przemieszczania się uczniów po szkole, poprzez przydział sal, wg możliwości lokalowych szkoły – najlepiej jednej sali dla jednej klasy na dzienny rozkład zajęć,
– umożliwienie uczniom pozostawania w sali lekcyjnej w czasie przerw, w oczekiwaniu na kolejne zajęcia,
– stosowanie maseczek podczas przemieszczania się w częściach wspólnych (m.in. korytarze, toalety, hole, szatnie) z uwagi na ryzyko nie zachowania przez uczniów wymaganych dystansów społecznych,
– wietrzenie pomieszczeń, dezynfekowanie klamek, biurek,
– unikanie skupisk uczniów w jednym miejscu (uroczystości szkolne w budynku szkoły w formie akademii, apelów itp.),
– umieszczenie dozowników z płynem dezynfekującym możliwie w każdej sali lekcyjnej i przestrzeniach wspólnych,
– stosowanie przyłbic lub maseczek przez nauczycieli przemieszczających się po salach lekcyjnych
– rejestracji osób trzecich wchodzących do budynku szkoły niebędących uczniami lub pracownikami szkoły.

Przyjęte rozwiązania mają na celu minimalizowanie wystąpienia ryzyka zakażenia
w szkole i zastosowanie odpowiedniego trybu reagowania w sytuacjach, gdy pojawi się ognisko zakażenia. W przypadku wystąpienia w szkole lub placówce zakażenia dla dyrektora i organu prowadzącego kluczowa będzie pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zdecyduje o zastosowaniu innych metod kształcenia,
w tym o przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny (tzw. warianty B i C pracy szkoły i placówki).

Z uwagi na powyższe dyrektorzy szkół zwracają się do rodziców i uczniów:
– aby w przypadku wystąpienia objawów chorobowych, stanów podgorączkowych, ogólnego osłabienia pozostawić ucznia w domu, zawiadamiając szkołę
o przyczynach absencji,
– o zaopatrzenie ucznia w maseczkę ochronną, aby mogła być stosowana w miejscach w których utrzymanie wymaganych odległości nie będzie niemożliwe.

Informacje o rozpoczęciu roku szkolnego, formach i godzinach oraz regulaminy
i procedury obowiązujące w szkołach, w okresie epidemii, w nowym roku szkolnym 2020/2021, znajdują się na stronach internetowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

Komentarze