Nowa jakość pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce

431
Nowa jakość pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce realizuje projekt, który ma na celu podnieść jakość świadczonych usług w tej jednostce, co przełoży się na skuteczniejsze i efektywniejsze wsparcie mieszkańców oraz rodzin z Zielonki.

Planowany nowy model organizacji pracy Ośrodka zakłada przede wszystkim rozdział zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych poprzez wyodrębnienie następujących Zespołów/Stanowisk:

– Zespół/Stanowisko ds. pierwszego kontaktu, którego zadaniem będzie profesjonalna obsługa osoby zgłaszającej się po pomoc lub osoby zgłaszającej przypadek wymagający pomocy.
– Zespół/Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją, odpowiadające za pomoc osobom i rodzinom zgłaszającym się do Ośrodka celem uzyskania wsparcia w formie świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego. Pracownik na tym stanowisku będzie odpowiedzialny m.in. za zdiagnozowanie sytuacji mieszkańca lub rodziny, udzielenie informacji i porad, aktywizację podopiecznych, a także ustalenie zakresu współpracy.
– Zespół/Stanowisko ds. pracy socjalnej, odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu pracy socjalnej z osobą lub rodziną, z wykorzystaniem narzędzi pracy socjalnej – m.in. kontraktu socjalnego, indywidualnych programów. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej praca socjalna ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
– Zespół/ Stanowisko ds. usług, odpowiedzialne za organizowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją usług.

Realizacja projektu pn. „Nowa jakość pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce” rozpoczęła się 1 maja br. i potrwa do 31 października 2020 roku.

Komentarze