Nowa kadencja, nowe władze Ząbek

Nowa kadencja, nowe władze Ząbek, fot: Bogdan Śladowski

20 listopada miała miejsce inauguracyjna sesja Rady Miasta Ząbki. To już ósma kadencja i w odróżnieniu od poprzednich będzie dłuższa.

Najważniejsze punkty tej sesji w istocie sprowadzały się do dwóch spraw: przyjęcia ślubowania przez radnych oraz nowo wybranej burmistrz Małgorzaty Zyśk. Przypomnijmy, iż akt ślubowania jest jednym z niezbędnych warunków, aby móc sprawować mandat radnego czy burmistrza. Druga kwestia to wyłonienie prezydium rady, czyli przewodniczącego Rady Miasta Ząbki oraz jego zastępcy. Nowym przewodniczącym został Waldemar Stachera,a wiceprzewodniczącą Edyta Kalata.

W wyniku wyborów skład Rady Miasta został zmieniony niemal w połowie. Na 21 radnych 10 osób to nowi samorządowcy.

Znakiem czasów jest także zmiana na fotelu burmistrza. Po raz pierwszy w historii Ząbek najwyższy urząd w mieście piastuje kobieta – Małgorzata Zyśk, dotychczasowa wiceburmistrz Ząbek, a wcześniej radna powiatu wołomińskiego i dyrektor Gimnazjum Nr 1.

Nowym władzom gratulujemy wyboru oraz życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji zadań oczekiwanych przez Mieszkańców.

źródło: zabki.pl/ fot: Bogdan Śladowski