Nowe perspektywy kształcenia w Zespole Szkół w Zielonce

Nowe perspektywy kształcenia w Zespole Szkół w Zielonce, fot: powiat-wolomnski.pl

Porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego dla Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce podpisane z udziałem Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka.

Wczoraj w siedzibie Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce doszło do podpisania Porozumienia o współpracy z firmą Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o. w zakresie kształcenia zawodowego w zawodzie technik elektryk i technik elektronik oraz odpowiedniego przygotowania absolwentów Zespołu Szkół do rynku pracy.

Podpisane Porozumienie w bardzo szerokim zakresie umożliwia uczniom Zespołu Szkół, kształcącym się na kierunkach elektryk, elektronik zdobywanie wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych i informatycznych stosowanych w branży, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Ponadto otwiera przed uczniami Zespołu Szkół możliwości odbywania praktyk, staży zawodowych, kursów i szkoleń połączonych z poznawaniem wykorzystywanego w firmie parku maszynowego oraz innowacyjnych procesów technologicznych.

W oficjalnym podpisaniu Porozumienia udział wzięli: Pan Leszek Jankowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o., Małgorzata Binkowska-Stiasna – Kierownik Wydziału Zarządzania Personelem, Olga Mizeracka – Specjalista ds. personalnych, Adam Lubiak – Starosta Wołomiński, Hanna Skrzypczak – Naczelnik Wydziału Edukacji, Anna Nowińska-Mróz – Dyrektor Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce.

Starosta Wołomiński podziękował Stronom Porozumienia za podjętą inicjatywę oraz wręczył listy gratulacyjne z życzeniami owocnej współpracy.