Nowe sołectwa w Gminie Radzymin

Urząd Miasta i Gminy Radzymin, fot: WWL24

W wyniku konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Stare Słupno utworzone zostały trzy nowe sołectwa: Słupno 1, Słupno 2, Słupno Górki. Mieszkańcy nowych sołectw w dniach 14-16 lipca wybiorą Sołtysów oraz członków rady sołeckiej.

Konsultacje społeczne przeprowadzono w dniach 3-10 czerwca 2020 roku, za pośrednictwem ankiety internetowej. Ich przedmiotem były propozycje zmian formalnych w przyjętej przez Radę Miejską w Radzyminie uchwały nr 290/XXI/2020 z dnia 6 czerwca 2020 r. w sprawie podziału Sołectwa Stare Słupno i stworzenia Sołectw: Słupno 1, Słupno 2 i Słupno Górki. Mieszkańców zapytano czy akceptują proponowane granice nowych sołectw oraz projekty statutów. Projekt spotkał się z aprobata.

Mieszkańcy nowych sołectw w dniach 14-16 lipca 2020 r. wybiorą Sołtysów oraz członków rady sołeckiej.

Wybory odbędą się odpowiednio:

Sołectwo Słupno 2
Dnia 14.07.2020 r. o godz. 18.00
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M.Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie

Sołectwo Słupno 1
Dnia 15.07.2020 r. o godz. 18.00
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie

Sołectwo Słupno Górki:
Dnia 16.07.2020 r. o godz. 18.00
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców nowo powstałych Sołectw do uczestniczenia w wyborach.