Nowy komendant w komisariacie policji w Markach

Nowy komendant w komisariacie policji w Markach, fot: policja.pl

Komisarz Marek Kosela 1 grudnia został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Markach. W nowe obowiązki został wprowadzony przez podinspektora Andrzeja Oleksiaka – Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie. Przez okres ostatnich 2 lat kom. Marek Kosela był Zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego KGP.

1 grudnia komisarz Marek Kosela objął stanowisko Komendanta Komisariatu w Markach. Został wprowadzony w nowe obowiązki przez podinspektora Andrzeja Oleksiaka Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie, który wcześniej w tej właśnie jednostce był komendantem.

Komisarz Marek Kosela jest absolwentem Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej. Służbę w Policji rozpoczął w roku 2005 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, większość dotychczasowej swojej kariery związany z pionem kryminalnym.

Od 2017 r. pełnił służbę w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej Policji, gdzie w roku 2019 został mianowany z-cą naczelnika wydziału kryminalnego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.