Nowy najemca w POZ Dąbrówka

313
Nowy najemca w POZ Dąbrówka, fot: dabrowka.net.pl

W wyniku zakończenia procedury przetargowej wybrano najemcę świadczącego usługi zdrowotne w Dąbrówce.

Wybrana została oferta złożona przez CENTRUM MEDYCZNE im. Bitwy Warszawskiej 1920 w Radzyminie – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Nowy Najemca rozpocznie świadczenie usług z dniem 1 stycznia 2021 r.

Komentarze