Nowy sprzęt dla OSP Zielonka

Nowy sprzęt dla OSP Zielonka, fot: zielonka.pl

Ochotnicza Straż Pożarna zyskała nowy sprzęt. Strażacy stale podejmują starania, by doposażać zielonkowską jednostkę w sprzęt ratowniczy, jak też podwyższać swoje kompetencje, o czym świadczy między innymi ich udział we wrześniowych międzynarodowych ćwiczeniach ratowniczych na Ukrainie.

W ubiegłym roku Urząd Miasta Zielonka przeznaczył w sumie ponad 454 tys. zł na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce.

W 2021 roku OSP otrzymała wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 27 500 zł na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dotacja umożliwiła jednostce zakup kamery termowizyjnej. Została ona już dwukrotnie użyta podczas akcji ratunkowych. Dodatkowo jednostka zyskała nowe kamery monitoringu wizyjnego, które zamontowano zarówno wewnątrz budynku Straży, jak i po jego zewnętrznej stronie.