Nowy sprzęt komputerowy dla SP w Woli Rasztowskiej

322
Nowy sprzęt komputerowy dla SP w Woli Rasztowskiej, fot: klembow.pl

W związku z realizacją projektu pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, szkoła w Woli Rasztowskiej została wyposażona w nowy sprzęt komputerowy.

Zakup jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zakupionych zostało:
8 zestawów komputerowych
13 laptopów
12 tabletów
13 drukarek laserowych
1 urządzenie wielofunkcyjne
1 monitor interaktywny
1 projektor multimedialny

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

Komentarze