Nowy wykonawca renowacji domku administratora w Parku Czartoryskiej w Radzyminie

Domek Administratora w Parku Eleonory Czartoryskiej, fot: wikipedia.com

9 kwietnia 2018 r. Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał umowę z firmą EL-BUD Stanisław Bereda z Radzymina na przebudowę zabytkowego domku administratora w Parku Czartoryskiej w Radzyminie. Gmina Radzymin odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, firmą ZKM ASIS z Białegostoku, z powodu niedotrzymywania przez wykonawcę warunków umowy. Nowy wykonawca, firma EL-BUD, podjęła się realizacji inwestycji w terminie do końca maja 2019 r., a wartość umowy wynosi niespełna 2,5 mln zł.

Firma EL-BUD wykona adaptację zabytkowego domu administratora na cele kulturalne zgodnie z przygotowanym przez gminę programem funkcjonalno-użytkowym, wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia budynku. Inwestycja będzie prowadzona w modelu „zaprojektuj i wybuduj” według własnego projektu budowlanego, który będzie podlegał uzgodnieniom z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Domek administratora to pozostałość po założonym około 1770 roku przez księżnę Eleonorę Czartoryską zespole pałacowo-parkowym w stylu angielskim. Budynek przejdzie gruntowną modernizację od piwnic po dach, wraz z wzmocnieniem konstrukcji budynku. Po rewitalizacji będzie pełnił funkcje kulturalne oraz gastronomiczne – wewnątrz planowany jest m.in. kiosk multimedialny i gabloty ekspozycyjne. Budynek zyska nowe elewacje i pokrycie dachu blachą miedzianą. Przy domku powstaną nowe ścieżki, zieleń i drewniane tarasy.

„Jestem zdeterminowany, aby przywrócić świetność parkowi ks. Eleonory Czartoryskiej i udostępnić domek administratora mieszkańcom na miejsce spotkań i rekreacji” – powiedział burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński. „Równolegle z pracami na renowacją budynku przystępujemy do projektowania całego parku, który po rewitalizacji stanie się reprezentacyjnym punktem Radzymina i pięknym miejscem na spacery i wypoczynek.”

Firma EL-BUD jest już drugim wykonawcą, wybranym przez gminę Radzymin w drodze otwartego przetargu, na remont domu administratora. Do końca sierpnia br. EL-BUD ma przygotować projekt adaptacji domku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, tak aby we wrześniu mogły się rozpocząć prace budowlane.

Nowy wykonawca renowacji domku administratora w Parku Czartoryskiej w Radzyminie, fot. UMiG Radzymin

Gmina odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, firmą ZKM ASIS, wybraną w przetargu w 2017 r., gdyż zdaniem gminy wykonawca nie dotrzymywał warunków umowy, w tym m.in. znacząco opóźniał się z przygotowaniem projektu budowlanego oraz oczekiwał wynagrodzenia wyższego niż złożona oferta i wysokość wynagrodzenia, wynikająca z  umowy. Gmina będzie dążyła do wyegzekwowania od firmy ZKM ASIS kar umownych w związku z rozwiązaniem umowy z winy wykonawcy i w konsekwencji z opóźnieniem inwestycji.

Renowacja domu administratora będzie się toczyła równolegle z projektowaniem kompleksowej rewitalizacji całego parku Czartoryskiej w ramach projektu unijnego „Zielony Radzymin”. W najbliższych dniach gmina Radzymin ogłosi przetarg nieograniczony na zadanie projektowania parku. Plany zakładają, że cały park Czartoryskiej zostanie na nowo urządzony i zyska nowe oblicze do jesieni 2020 r, przy czym prace nad samym domem administratora mają zakończyć się do maja 2019 r.

Na adaptację domku administratora gmina Radzymin przeznaczy środki własne oraz fundusze zewnętrzne w wysokości 1,1 mln złotych, w tym dofinansowanie w wysokości 677 tys. zł na remont samego budynku oraz ok. 450 tys. zł z puli funduszy unijnych na rewitalizację parku Czartoryskiej w ramach projektu „Zielony Radzymin”, na który gminie Radzymin przyznano blisko 14 mln zł dofinansowania.

Domek administratora niszczał przez ostatnie kilkanaście lat i dopiero dzięki pozyskanym w 2017 r. środkom unijnym możliwa stała się jego odbudowa. Konstrukcja budynku będzie odtworzona poprzez renowację historycznych sklepień, zostanie wykonana izolacja przeciwwodna fundamentów i ścian fundamentowych. Przebudowane będą piwnice oraz schody zewnętrzne prowadzące do kondygnacji piwnicznej. Położone zostaną także nowe posadzki oraz zbudowany nowy układ ścian działowych. W środku powstanie drewniana antresola wraz z prowadzącymi na nią schodami. Do najważniejszych zmian zewnętrznych należą naprawa i remont elewacji oraz pokrycie dachu blachą miedzianą, tak aby doprowadzić domek do wyglądu jak najbardziej zbliżonego do jego stanu pierwotnego, zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przy domku wzdłuż linii brzegowej stawu powstanie dwupoziomowy taras, który będzie mógł pełnić funkcję sceny podczas imprez plenerowych.

źródło: www.radzymin.pl